אוניברסיטת אולם, גרמניה | Ulm University

Solidarität mit Israel und unseren israelischen Partneruniversitäten

Statement des Präsidenten der Universität Ulm, Prof. Dr.-Ing. Michael Weber

"Die Ulmer Universitätsgemeinschaft möchte angesichts der schrecklichen Terroranschläge in Israel ihre tiefe Trauer und aufrichtige Anteilnahme zum Ausdruck bringen und allen Betroffenen ihr herzliches Beileid aussprechen. Die Nachrichten von unschuldigen Opfern und zerstörten Leben sind zutiefst erschütternd und lassen uns alle sprachlos und hilflos zurück.

In dieser schweren Zeit stehen wir in Solidarität mit unseren Partneruniversitäten in Israel und deren Mitgliedern und bekunden unser aufrichtiges Mitgefühl. Keine Worte können die Tiefe des Schmerzes und der Verzweiflung, die diese tragischen Ereignisse hervorrufen, angemessen wiedergeben. Wir stehen in dieser schweren Zeit an Ihrer Seite und hoffen, dass die Leidtragenden Trost und Unterstützung finden werden.

Unsere Gedanken sind bei Ihnen."

Ulm, 11. Oktober 2023

 

Solidarity with Israel and our Israeli partner universities

Statement by the President of Ulm University, Prof. Dr.-Ing. Michael Weber

"The Ulm University community would like to express their deepest sorrow and sincere sympathy in the face of horrific terrorist attacks in Israel, and extend its heartfelt condolences to all those affected. The news of innocent victims and shattered lives is deeply disturbing and has left us all speechless and helpless.

At this difficult time, we stand in solidarity with our Israeli partner universities and all their members and offer our sincere sympathy. No words can adequately convey the depth of pain and despair caused by these tragic events. We stand with you in this difficult time and hope that those suffering will find comfort and support.

Our thoughts are with you."

Ulm, 11 Oct 2023

 

קהילת אוניברסיטת Ulm מביעה את צערה העמוק ואת אהדתה הכנה נוכח אירועי הטרור האיומים שארעו בישראל, ושולחת את תנחומיה למשפחות הנפגעים וההרוגים.

נחרדנו לשמוע אודות האירועים אשר גזלו את חייהם של כל כך הרבה קורבנות חפים מפשע, ואנו המומים וחסרי אונים.

בשעה קשה זו אנו עומדים בסולידריות עם שותפינו באוניברסיטאות בישראל, ומציעים את אהדתנו הכנה. אין מילים שמסוגלות לבטא את עומק הכאב והייאוש שנגרמו עקב אירועים טרגיים אלו. אנו עומדים עם עם ישראל, ומקווים כי כל המעורבים ימצאו חיזוק, נחמה ותמיכה.  

מחשבותינו איתכם בשעה קשה זו.

 

Link to the statement

דילוג לתוכן