קריאת פורום הכלכלנים לממשלת ישראל | 4.10.23

קישור לחלק בדוח ה-OECD על ישראל: דוח OECD על ישראל אוקטובר 2023

4 אוקטובר 2023

פורום הכלכלנים קורא לממשלת ישראל לחשב מסלול מחדש, להטות אוזן להמלצות של ארגון ה-OECD ושל רבים אחרים. על ממשלת ישראל לפעול בהקדם לשיפור כישורי העבודה של כלל האוכלוסייה, ולבטל תמריצים שליליים לרכישת השכלה ולהשתתפות בשוק העבודה.

ארגון ה-OECD פרסם אתמול נתונים מדאיגים על ההשפעה ההרסנית של מימון תלמידי ישיבות על כלכלת ישראל. הארגון קורא להגביל תקציבים למטרות מדכאות צמיחה, ולפעול לשילוב חרדים וערבים בשוק העבודה. ממשלת ישראל עושה בדיוק ההיפך. כפי שפורסם, הגידול החד בכספים הקואליציוניים למטרות מדכאות צמיחה, בשילוב הירידה בהיקף גביית המסים הביא להכפלת הגירעון התקציבי.

עם העברת תקציב המדינה האחרון, במכתב הכלכלנים השלישי התרענו שיש קונצנזוס רחב לפיו ליכולתם של ילדים חרדים להשתלב בשוק העבודה, להתפרנס, ולשלם מיסים, השפעה מכרעת על עתיד המשק. המגמה הנוכחית לפיה שיעור החרדים באוכלוסייה מכפיל את עצמו בכל 25 שנה, כאשר ילדים חרדים אינם רוכשים מיומנות החיוניות להשתלבות בשוק עבודה מודרני, מהווה סכנה קיומית לעתיד ישראל.

לצערנו, המדיניות הכלכלית של ממשלת ישראל עלולה לגרום לנזק אדיר ארוך־טווח לשגשוג הכלכלי של ישראל.

דילוג לתוכן