מכתב מדעניות ומדעני המחשב בנושא: קריאה לא לפתוח את שנת הלימודים האקדמית כסדרה | 22.8.23

קישור לקובץ PDF של המכתב: מכתב מדעניות ומדעני המחשב 22.8.23

אוגוסט 2023 

English text will follow

מכתב מדעניות ומדעני המחשב 
מדינת ישראל במצב קשה וחסר תקדים. הממשלה הנוכחית, מיום הקמתה, משקיעה את כל מרצה בניסיון לכונן משטר לא דמוקרטי בישראל. הממשלה פועלת על מנת להכפיף אליה את בית המשפט העליון, שומרי הסף, התקשורת, האקדמיה ורבים אחרים. רצון הממשלה דורסני ומובהק, מעשיה הוכיחו שוב ושוב ש פניה לחיסול הדמוקרטיה. היא לא עוצרת אל מול קריעת העם לגזרים, אל מול פגיעה חמורה בצה״ל ובביטחון המדינה, ואל מול ירידת קרנה של מדינת ישראל בעולם.

הפגיעה והסכנות ניכרות בכל מגזר, ולא פוסחות עלינו, חוקרות וחוקרי מדעי המחשב באוניברסיטאות המחקר בישראל. ההתפתחות המדעית והטכנולוגית שפורחת בישראל מיום היווסדה היא הישג אדיר בכל קנה מידה. ישראל עומדת בחזית המחקר העולמי במדעי המחשב, והיא חלוצה בתחומי הסייבר, הבינה המלאכותית, יסודות מדעי המחשב, ועוד. אנו אחראים למעמד יוצא דופן זה, כמו גם לפיתוח דורות של מהנדסים, שהפכו את ישראל לחממת הייטק מהמובילות בעולם. ענף ההייטק הישראלי מהווה אבן יסוד כלכלית וביטחונית. פעולות הממשלה הנוכחית מאיימות להחריב את כל אשר בנינו. הן יפרקו את החופש שעליו מושתת מחקר משגשג, הן יבריחו את טובי המוחות באקדמיה ומחוצה לה לחו״ל, והן ימנעו שיתופי פעולה בינ״ל שהכרחיים לקיום טכנולוגיות עילית.

אנחנו לא נעמוד מנגד. נעשה כל שביכולתנו למנוע את החרבת מדינת ישראל. נעשה זאת על מנת שאנו וילדינו נוכל לחיות במדינה חופשית ומשגשגת שהייתה מושא שאיפותיהם של הורינו, שעל בניינה עמלו כל חייהם, ועבורה אף הקריבו את חייהם.

כצעד ראשון, אנו קוראים להנהלות המוסדות לא לפתוח את שנת הלימודים האקדמית כסדרה אם לא יבוטלו עד אז הצעדים השונים לפגיעה במערכת שלטון החוק ובכלל זה אי כינוס הוועדה לבחירת שופטים והתיקון לחוק-יסוד: השפיטה בעניין הסבירות.

במידת הצורך, נפעל עצמאית להשבתה, חלקית או מלאה, של הלימודים במחלקות למדעי המחשב בארץ, אף במחיר פגיעה בהכשרות וביציאתם לשוק העבודה של נשות ואנשי תוכנה, הנדסה וכלל מקצועות ההייטק. אנו מודעים לכך שמדובר במאבק ארוך, ופעולותינו יקבעו על פי פעולות הממשלה, שאנו רואים בה האחראית הבלעדית לנזקים שיגרמו.

אנו קוראים לכל ארגון במדינה, ציבורי ופרטי כאחד, לא לעמוד מנגד, להתאגד, ולנקוט בפעולות דומות.

על המכתב חתומים כ 70%- מחברי הסגל הבכיר במחלקות למדעי המחשב באוניברסיטאות ברחבי הארץ. בנוסף חתמו גמלאים ממחלקות אלה, וכן מדעניות ומדעני מחשב הפעילים במחלקות להנדסת חשמל, מדעי הנתונים, ועוד. סה״כ, 296 מדעניות ומדעני מחשב.

August 2023

Open Letter of Israeli Computer Scientists

The State of Israel is facing a challenging and an unprecedented situation. The present government has, since its inception, invested all of its efforts in the attempt to establish a non-democratic regime in Israel.
The government is actively working to undermine the authority of the Supreme Court, the Attorney
General and other institutional gatekeepers of justice , as well as the independence of the media,
academia, and many other institutions. The government’s intentions are unmistakable, and its repeated
actions demonstrate its intent to destroy liberal democracy . It shows no hesitation even when faced
with the deep divisions that have arisen within the Israeli people, significant harm to the Israel Defense
Force and national security, and Israel’s declining global reputation.

We, computer science researchers at Israeli research universities, have not been spared the threats and
repercussions that are palpable across all sectors. The scientific and technological progress that has
been a hallmark of the state of Israel since its establishment stands as a remarkable accomplishment by
any standard. Israel is a frontrunner in global computer science research and has pioneered such areas
as cyber-technology, artificial intelligence, the scientific foundations of computer science, and more. We
have contributed to these extraordinary achievements, as well as to the cultivation of successive
generations of engineers who have transformed Israel into one of the world’s premier high-tech hubs.

The Israeli high-tech sector is a central pillar of Israel’s economy and security. The actions of the current
government threaten to jeopardize everything that we have built. Its actions threaten to dismantle the
foundations of free inquiry that underpin fruitful research, and stand to drive the finest minds in the
academy and elsewhere out of the country. They also threaten to impede the essential international
collaboration required for the advancement of cutting-edge technologies.

We refuse to remain passive bystanders. We are resolute in our commitment to prevent the
disintegration of the State of Israel. We will strive tirelessly to ensure that both we and our children inhabit
a free and prosperous nation, a realization of the dreams for which our forebears toiled and, in whose
name, some even made the ultimate sacrifice.

As an initial step, we urge the administrations of Israeli universities not to begin the academic year
as usual if the various measures undermining the rule of law are not rescinded by the start of the
academic year. These measures include the failure to convene the Committee for the Selection of Judges
and the amendment to the Basic-Law: the Judiciary in the matter of reasonableness.
If circumstances dictate, we will take independent action to suspend studies within computer
science departments across Israel, in part or in full. We are prepared to do this, even at the cost of
hampering the education and entry into the job market of professionals in software development,
engineering, and all high-tech disciplines. We fully understand that this will be a protracted struggle.
Our responses will be shaped by the government’s actions, and we hold the government exclusively
accountable for any potential damage.

We call upon each of Israel’s institutions, whether public or private, not to remain indifferent, but to unite
and undertake similar measures.

This letter has been endorsed by approximately 70% of senior faculty members in computer
science departments across Israel’s universities. Furthermore, retirees from these departments,
along with computer scientists from electrical engineering, data science, and related fields, have
also lent their support. In total, 296 computer scientists have signed this letter.

פרופ׳ אבנד עמרי, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
ד״ר אבני גיא, אוניברסיטת חיפה, מדעי המחשב
פרופ׳ אמריטוס אברהם אורי, אוניברסיטת בן-גוריון, מדעי המחשב
פרופ׳ אמריטוס אברון ארנון, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ אגמון נעה, אוניברסיטת בר אילן, מדעי המחשב
פרופ׳ אהרונוב דורית, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ אמריטוס אולמן שמעון, מכון ויצמן, מדעי המחשב ומתמ׳ שימושית
פרופ׳ אוסדצי ריטה, אוניברסיטת חיפה, מדעי המחשב
פרופ׳ אורדנטליך אור, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ אורן סיגל, אוניברסיטת בן-גוריון, מדעי המחשב
פרופ׳ אושמן רותם, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
ד״ר אזנקוט עומרי, אוניברסיטת בן-גוריון, מדעי המחשב
פרופ׳ אירני מיכל, מכון ויצמן, מדעי המחשב ומתמ׳ שימושית
פרופ׳ אל-יניב רן, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ אלבר גרשון, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ אמריטוס אלון נוגה, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ אלחדד מיכאל, אוניברסיטת בן-גוריון, מדעי המחשב
ד״ר אלמגור שאול, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ אלעד מיכאל, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ אלצאנע גיהאד, אוניברסיטת בן-גוריון, מדעי המחשב
פרופ׳ אפלבאום בני, אוניברסיטת תל אביב, הנדסת חשמל
ד״ר אפלבוים אלי, הטכניון, הנדסת חשמל ומחשבים
פרופ׳ אמריטוס אפק יהודה, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
ד״ר ארג'וני יוסי, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ בביוף משה, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ בויל אילת, אוניברסיטת רייכמן, מדעי המחשב
פרופ׳ בוכבינדר ניב, אוניברסיטת תל אביב, סטטיסטיקה וחקר ביצועים
פרופ׳ בוקסבוים אמנון, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ בוקר אודי, אוניברסיטת רייכמן, מדעי המחשב
פרופ׳ בורנשטין אלחנן, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ ביטנסקי ניר, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ ביימל עמוס, אוניברסיטת בן-גוריון, מדעי המחשב
פרופ׳ אמריטוס בלבן מירה, אוניברסיטת בן-גוריון, מדעי המחשב
ד״ר בלינקוב יונתן, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ בן חן מירלה, הטכניון, מדעי המחשב
ד״ר בן נעים שגיא, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ בן-אור מיכאל, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ בצרי רונן, מכון ויצמן, מדעי המחשב ומתמ׳ שימושית
פרופ׳ אמריטוס בר יהודה ראובן, הטכניון, מדעי המחשב
ד״ר ברזק יבגני, הטכניון, מדעי הנתונים וההחלטות
פרופ׳ ברטל יאיר, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ ברמלר-בר ענת, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
ד״ר ברמנו עמית חיים, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ אמריטוס ברנד אחי, מכון ויצמן, מדעי המחשב ומתמ׳ שימושית
פרופ׳ ברנט יהונתן, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ ברפמן רונן, אוניברסיטת בן-גוריון, מדעי המחשב
פרופ׳ אמריטוס ברק אמנון, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ אמריטוס ברקוביאר מישל, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ ברקרסקי צביקה, מכון ויצמן, מדעי המחשב ומתמ׳ שימושית
פרופ׳ גביש מתן, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ אמריטוס גודס אהוד, אוניברסיטת בן-גוריון, מדעי המחשב
פרופ׳ גולדברג יואב, אוניברסיטת בר אילן, מדעי המחשב
פרופ׳ גולדרייך עודד, מכון ויצמן, מדעי המחשב ומתמ׳ שימושית
פרופ׳ אמריטוס גורדון דן, אוניברסיטת חיפה, מדעי המחשב
פרופ׳ גייגר דן, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ אמריטוס גינוסר רן, הטכניון, הנדסת חשמל ומחשבים
פרופ׳ גל אביגדור, הטכניון, מדעי הנתונים וההחלטות
פרופ׳ גל-עזר יהודית, האוניברסיטה הפתוחה, מדעי המחשב
פרופ׳ גלוברזון אמיר, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
ד״ר גלעד אמיר, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
ד״ר גלעד יוסי, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ גרונאו אילן, אוניברסיטת רייכמן, מדעי המחשב
פרופ׳ אמריטוס גרימברג ארנה, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ דובז׳ינסקי שחר, מכון ויצמן, מדעי המחשב ומתמ׳ שימושית
פרופ׳ אמריטוס דולב דני, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ דונקלמן אור, אוניברסיטת חיפה, מדעי המחשב
פרופ׳ אמריטוס דורי דב, הטכניון, מדעי הנתונים וההחלטות
פרופ׳ דינור אירית, מכון ויצמן, מדעי המחשב ומתמ׳ שימושית
פרופ׳ דינור איתי, אוניברסיטת בן-גוריון, מדעי המחשב
פרופ׳ דניאלי עמית, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
ד״ר דקל טלי, מכון ויצמן, מדעי המחשב ומתמ׳ שימושית
ד״ר דר יהודה, אוניברסיטת בן-גוריון, מדעי המחשב
ד״ר הוד רני, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
ד״ר הופ תום, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ הייטנר יפתח, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ הל-אור חגית, אוניברסיטת חיפה, מדעי המחשב
פרופ׳ הל-אור יעקב, אוניברסיטת רייכמן, מדעי המחשב
פרופ׳ הלפרין דן, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ הראל דוד, מכון ויצמן, מדעי המחשב ומתמ׳ שימושית
פרופ׳ וולף ליאור, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ אמריטוס וולפסון חיים, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
ד״ר וולק בן לי, אוניברסיטת רייכמן, מדעי המחשב
פרופ׳ ויזל עמי, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ וייס יאיר, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
ד״ר וייס מור, אוניברסיטת בר אילן, הנדסת מחשבים
פרופ׳ וימן אורן, אוניברסיטת חיפה, מדעי המחשב
פרופ׳ אמריטוס וימר שמואל, אוניברסיטת בר אילן, הנדסת מחשבים
פרופ׳ וינטנר שולי, אוניברסיטת חיפה, מדעי המחשב
פרופ׳ וינשטין עמרי, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ וינשל דפנה, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ ורמן מיכאל, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ זהבי מירב, אוניברסיטת בן-גוריון, מדעי המחשב
פרופ׳ זהר אביב, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ זיו-יוקלסון מיכל, אוניברסיטת בן-גוריון, מדעי המחשב
ד״ר זלצמן אורן, הטכניון, מדעי המחשב
ד״ר זמיר אור, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ זמנסקי אנה, אוניברסיטת חיפה, מערכות מידע
ד״ר חופרי מתן, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ חזאי כרמית, אוניברסיטת בר אילן, הנדסת מחשבים
פרופ׳ חזן תמיר, הטכניון, מדעי הנתונים וההחלטות
פרופ׳ חי דוד, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ טאובנפלד גדי, אוניברסיטת רייכמן, מדעי המחשב
פרופ׳ טוך ערן, אוניברסיטת תל אביב, הנדסת תעשיה
ד״ר טלגם-כהן ענבל, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ טננהולץ משה, הטכניון, מדעי הנתונים וההחלטות
פרופ׳ טסה תמיר, האוניברסיטה הפתוחה, מדעי המחשב
פרופ׳ טרייסטר ערן, אוניברסיטת בן-גוריון, מדעי המחשב
פרופ׳ יבנה עירד, הטכניון, מדעי המחשב
ד״ר ידגר גלה, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ יהב ערן, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ אמריטוס יהודאי עמירם, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
ד״ר יוגב אילון, אוניברסיטת בר אילן, מדעי המחשב
פרופ׳ יוסקוביץ לאו, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ יכיני זהר, אוניברסיטת רייכמן, מדעי המחשב
ד״ר יסעור מורן, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ יעקובי איתן, הטכניון, מדעי המחשב
ד״ר יצחקי שחר, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ ישי יובל, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ כ״ץ מתיא, אוניברסיטת בן-גוריון, מדעי המחשב
ד״ר כהן אילן ראובן, אוניברסיטת בר אילן, תעשייה ומערכות מידע
פרופ׳ כהן גיל, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
ד״ר כהן נדב, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ כהן ראובן, הטכניון, מדעי המחשב
ד״ר כהן רן, אוניברסיטת רייכמן, מדעי המחשב
פרופ׳ כהן-אור דניאל, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ כץ גיא, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
ד״ר כרמון יאיר, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
ד״ר לבני רועי, אוניברסיטת תל אביב, הנדסת חשמל
פרופ׳ להב אורי, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ לואידור אורן, הטכניון, מדעי הנתונים וההחלטות
פרופ׳ לוטקר צבי, אוניברסיטת בר אילן, הנדסת מחשבים
פרופ׳ אמריטוס לוי חנוך, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
ד״ר לוי רעות, אוניברסיטת רייכמן, מדעי המחשב
פרופ׳ לורנץ דוד, האוניברסיטה הפתוחה, מדעי המחשב
פרופ׳ ליגת קתרינה, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
ד״ר ליטני אור, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ ליניאל נתן (נתי), האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ ליפמן ירון, מכון ויצמן, מדעי המחשב ומתמ׳ שימושית
פרופ׳ לישצינסקי דני, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ לניר יואל, אוניברסיטת חיפה, מערכות מידע
פרופ׳ לנדאו גדי, אוניברסיטת חיפה, מדעי המחשב
ד״ר לנדאו פייביש שיר, האוניברסיטה הפתוחה, מדעי המחשב
ד״ר אמריטוס לרנר ענת, האוניברסיטה הפתוחה, מדעי המחשב
פרופ׳ מוזס יורם, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ מוזס יעל, אוניברסיטת רייכמן, מדעי המחשב
פרופ׳ מוזס שי, אוניברסיטת רייכמן, מדעי המחשב
ד״ר מוקרין אסנת, אוניברסיטת חיפה, מערכות מידע
פרופ׳ מור טל, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ מוריסון אדם, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
ד״ר מורן שי, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ אמריטוס מורן שלמה, הטכניון, מדעי המחשב
ד״ר מושיוב יונתן, אוניברסיטת בן-גוריון, מדעי המחשב
פרופ׳ אמריטוס מייזלס אמנון, אוניברסיטת בן-גוריון, מדעי המחשב
פרופ׳ מינקוב עינת, אוניברסיטת חיפה, מערכות מידע
ד״ר מירסקי רעות, אוניברסיטת בר אילן, מדעי המחשב
ד״ר מכמל עדי, אוניברסיטת בר אילן, הנדסת מחשבים
פרופ׳ אמריטוס מלאך דוד, הטכניון, הנדסת חשמל ומחשבים
פרופ׳ אמריטוס מלקמן אברהם, אוניברסיטת בן-גוריון, מדעי המחשב
פרופ׳ מנדל מנור, האוניברסיטה הפתוחה, מדעי המחשב
פרופ׳ מנצור ישי, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ מעוז שחר, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ מרקוביץ שאול, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ נאור מוני, מכון ויצמן, מדעי המחשב ומתמ׳ שימושית
פרופ׳ נאור ספי, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ נדלר בועז, מכון ויצמן, מדעי המחשב ומתמ׳ שימושית
פרופ׳ נוטוב זאב, האוניברסיטה הפתוחה, מדעי המחשב
פרופ׳ נוימן אילן, אוניברסיטת חיפה, מדעי המחשב
פרופ׳ נחמיאס יעקב, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ נימן עופר, אוניברסיטת בן-גוריון, מדעי המחשב
ד״ר ניצן מור, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ אמריטוס נתניהו נתן, אוניברסיטת בר אילן, מדעי המחשב
ד״ר סבג אורון, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ סגל ערן, מכון ויצמן, מדעי המחשב ומתמ׳ שימושית
ד״ר סולוביי קיריל, הטכניון, הנדסת חשמל ומחשבים
פרופ׳ סולומון שי, אוניברסיטת תל אביב, הנדסת חשמל
פרופ׳ סופר פנינה, אוניברסיטת חיפה, מערכות מידע
ד״ר סטנובסקי גבריאל, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
ד״ר סיון-סביליה עידו, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ סמורודינסקי רן, הטכניון, מדעי הנתונים וההחלטות
פרופ׳ סמורודינסקי שחר, אוניברסיטת בן-גוריון, מדעי המחשב
פרופ׳ סרנה דוד, אוניברסיטת בר אילן, מדעי המחשב
ד״ר סתת אור, אוניברסיטת בן-גוריון, מדעי המחשב
ד״ר עבוד אמיר, מכון ויצמן, מדעי המחשב ומתמ׳ שימושית
ד״ר עדי יוסי, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
ד״ר עדן אלון, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
ד״ר עדן טליה, אוניברסיטת בר אילן, מדעי המחשב
פרופ׳ עזר יוסי, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ עזרא אסתר, אוניברסיטת בר אילן, מדעי המחשב
פרופ׳ עזרא צור אלישי, האוניברסיטה הפתוחה, מדעי המחשב
פרופ׳ עטיה חגית, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ עמק יובל, הטכניון, מדעי הנתונים וההחלטות
פרופ׳ עציון טובי, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ עציון יואב, הטכניון, מדעי המחשב
ד״ר עקביה עדי, אוניברסיטת חיפה, מדעי המחשב
ד״ר פורן רועי, אוניברסיטת חיפה, מדעי המחשב
פרופ׳ פטאל רענן, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ פטרנק ארז, הטכניון, מדעי המחשב
ד״ר פטרפרוינד ליאת, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ אמריטוס פיאט עמוס, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ פייטלסון דרור, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ פילמוס יובל, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ פיסמן דנה, אוניברסיטת בן-גוריון, מדעי המחשב
ד״ר פלג הילה, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ אמריטוס פלג שמואל, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ פלג מור, אוניברסיטת חיפה, מערכות מידע
פרופ׳ פלד דורון, אוניברסיטת בר אילן, מדעי המחשב
ד״ר פלד יובל, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ פלדמן דן, אוניברסיטת חיפה, מדעי המחשב
פרופ׳ פלדמן מיכל, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ אמריטוס פלש תמר, מכון ויצמן, מדעי המחשב ומתמ׳ שימושית
פרופ׳ פנקס בני, אוניברסיטת בר אילן, מדעי המחשב
ד״ר פריד דרור, האוניברסיטה הפתוחה, מדעי המחשב
פרופ׳ פרידמן ניר, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ פת-שמיר בועז, אוניברסיטת תל אביב, הנדסת חשמל
ד״ר צוק אור, האוניברסיטה העברית, סטטיסטיקה ומדע הנתונים
פרופ׳ צנזור-הלל קרן, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ צפריר דן, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ אמריטוס קדם קלרה, אוניברסיטת בן-גוריון, מדעי המחשב
פרופ׳ קודיש מייק, אוניברסיטת בן-גוריון, מדעי המחשב
פרופ׳ קוטין שי, הטכניון, מדעי הנתונים וההחלטות
פרופ׳ קוכמן יובל, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ קולודני רחל, אוניברסיטת חיפה, מדעי המחשב
ד״ר קומרגודסקי אילן, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ קופרמן אורנה, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
ד״ר קורמן סיימון, אוניברסיטת חיפה, מדעי המחשב
ד״ר קורן תומר, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ קימל רון, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ קינדלר גיא, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ קיסר חן, אוניברסיטת בן-גוריון, מדעי המחשב
ד״ר קיפניס אלון, אוניברסיטת רייכמן, מדעי המחשב
פרופ׳ קירקפטריק סקוט, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ קליין עמית, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
ד״ר קליינבורט מיכל, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ קלעי גיל, אוניברסיטת רייכמן, מדעי המחשב
פרופ׳ קמינקא גל, אוניברסיטת בר אילן, מדעי המחשב
פרופ׳ קפלן חיים, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ קפלן תומי, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ קראוטגמר רוברט, מכון ויצמן, מדעי המחשב ומתמ׳ שימושית
ד״ר קרן שרה, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ קשת יוסי, הטכניון, הנדסת חשמל ומחשבים
פרופ׳ רבינוביץ אלכס, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ רבינוביץ יורי, אוניברסיטת חיפה, מדעי המחשב
פרופ׳ רביץ דרור, אוניברסיטת בר אילן, הנדסת מחשבים
פרופ׳ רבני יובל, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
ד״ר רובינשטיין אמיר, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ רודיטי ליעם, אוניברסיטת בר אילן, מדעי המחשב
ד״ר רווה ברק, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ רוזן אלון, אוניברסיטת רייכמן, מדעי המחשב
ד״ר רוזנבאום דן, אוניברסיטת חיפה, מדעי המחשב
ד״ר רוזנפלד ניר, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ רוזנשיין ג׳פרי, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ רוט רוני, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ רוטבלום גיא, מכון ויצמן, מדעי המחשב ומתמ׳ שימושית
ד״ר רוטבלום רון, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ רום-קידר ורד, מכון ויצמן, מדעי המחשב ומתמ׳ שימושית
ד״ר רומנו יניב, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ רון גולדרייך דנה, אוניברסיטת תל אביב, הנדסת חשמל
ד״ר רונן אייל, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ רייכרט רועי, הטכניון, מדעי הנתונים וההחלטות
פרופ׳ ריינהרץ-ברגר איריס, אוניברסיטת חיפה, מערכות מידע
פרופ׳ רינצקי נעם, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ ריקלין רביב תמי, אוניברסיטת בן-גוריון, הנדסת חשמל
פרופ׳ רפופורט ארי, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ שאלתיאל רונן, אוניברסיטת חיפה, מדעי המחשב
פרופ׳ שגב גיל, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ שגיב שמואל, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ שוהם בוכבינדר שרון, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ שוורץ עודד, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
ד״ר שוורץ רועי, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ שוסטר אסף, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ שוקן שמעון, אוניברסיטת רייכמן, מדעי המחשב
פרופ׳ שורץ רועי, הטכניון, מדעי המחשב
ד״ר שחם אורי, אוניברסיטת בר אילן, מדעי המחשב
ד״ר שטמר אורי, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ שכנאי הדס, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ שלו-שורץ שי, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
ד״ר שליט אורי, הטכניון, מדעי הנתונים וההחלטות
פרופ׳ שמיר אוהד, מכון ויצמן, מדעי המחשב ומתמ׳ שימושית
פרופ׳ שמיר אריאל, אוניברסיטת רייכמן, מדעי המחשב
פרופ׳ אמריטוס שמיר רון, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ שמעוני אילן, אוניברסיטת חיפה, מערכות מידע
פרופ׳ שנטל נעם, האוניברסיטה הפתוחה, מדעי המחשב
פרופ׳ שניידמן דינה, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
פרופ׳ שניר שגיא, אוניברסיטת חיפה, ביולוגיה אבולוציונית
ד״ר שפט אור, אוניברסיטת בר אילן, הנדסת מחשבים
פרופ׳ שפילקה אמיר, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ שפירא אהוד, מכון ויצמן, מדעי המחשב ומתמ׳ שימושית
פרופ׳ שפירא מיכאל, האוניברסיטה העברית, מדעי המחשב
ד״ר שריף מחמוד, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ אמריטוס שריר מיכה, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ שרף אנדרי, אוניברסיטת בן-גוריון, מדעי המחשב
פרופ׳ תאשמע אמנון, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המחשב
פרופ׳ תיתי אדריס, הטכניון, מדעי המחשב
פרופ׳ תמו יצחק, אוניברסיטת תל אביב, הנדסת חשמל
פרופ׳ תמיר תמי, אוניברסיטת רייכמן, מדעי המחשב
פרופ׳ תנאי עמוס, מכון ויצמן, מדעי המחשב ומתמ׳ שימושית

דילוג לתוכן