תמיכת "בשער" בקריאתו של פרופ' אריאל פורת לפעול כבר עכשיו למניעת משבר חוקתי | 8.8.23

8.8.23

תמיכת "בשער" בקריאתו של פרופ' אריאל פורת לפעול כבר עכשיו למניעת משבר חוקתי

ארגון "בשער-אקדמיה למען החברה בישראל" מחזק את קריאתו של נשיא אוניברסיטת תל-אביב פרופ' אריאל פורת וקורא להערכות למצב שבו הממשלה לא תכבד את פסיקת בג״ץ. מצב כזה, לדעתנו, הינו בבחינת ליקוי מאורות וקו אדום. הוא מערער ישירות את המסד הדמוקרטי של המדינה כפי שבא לידי ביטוי במגילת העצמאות. הוא גם נוגד את ערכי האקדמיה ומאיים באופן ממשי על האקדמיה הישראלית. אחריותה של האקדמיה להגנת המדע וההשכלה הגבוהה בישראל, כמו גם למדינת ישראל באופן כללי, מחייבות אותה להתגייס להגנה עליהם.

משבר חוקתי בו הרשות המבצעת אינה כפופה לרשות השופטת גם יגביר בצורה חזקה את המגמות של בריחת מוחות, התנתקות של ארגונים וקרנות מחקר בינלאומיים ומוסדות משיתופי פעולה עם האקדמיה בישראל. זה כבר קורה, ויתחזק עד כדי סכנה מוחשית למעמד האקדמיה והמחקר המדעי בישראל.

ארגון בשער מצטרף לקריאה לכל הגופים הרלוונטיים במשק לצאת באמירה חדה וברורה על השבתה כללית אם נגיע למשבר החוקתי הנובע מאי ציות לפסיקות בג״ץ, ולראשי המוסדות להשכלה גבוהה ללכת בדרכו של נשיא אוניברסיטת תל אביב ולהוות הלפיד ההולך לפני המחנה הדמוקרטי.

 

דילוג לתוכן