המולמו"פ וור"ה במכתב לראש הממשלה ולשרי המדע והחינוך בנושא הסכנה לעתיד המחקר המדעי בישראל | 1.8.23

קישור לקובץ PDF של הודעת המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזורי (מולמו"פ) וועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה): המולמופ+ורה – לרוהמ, שרי מדע וחינוך – מצב המדע – 1.8.23

1.8.23

לכבוד                               לכבוד                                                  לכבוד
חה"כ בנימין נתניהו        השר אופיר אקוניס                              השר יואב קיש
ראש ממשלת ישראל     שר החדשנות , המדע והטכנולוגיה     שר החינוך ויו"ר המל"ג

שלום רב,

אנו – מדענים, אנשי האקדמיה, יזמים ואנשי הייטק, חברי המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי
ונשיאי האוניברסיטאות הציבוריות של ישראל, מבקשים להתריע בפניך על הצטברותם של סימני
אזהרה ברורים לעתיד המחקר המדעי במדינת ישראל.

פעילויות המחקר והפיתוח בישראל, המשלבות מחקר מדעי באקדמיה ובמכוני מחקר ממשלתיים, עם פיתוחים טכנולוגיים ויזמות הייטק, הביאו לישראל הצלחות אדירות וחוסן כלכלי , שמרבית מדינות העולם מתקנאות בו.

בחודשים האחרונים, בפרט בשבועות האחרונים, הצטברו סימנים המעידים על תהליכים הרסניים אשר עלולים לפגוע בחוסנה המדעי של ישראל. בין השאר אנו עדים ל:

 • ירידה משמעותית בנכונותם של מדענים ישראלים מובילים הנמצאים בחו"ל לקבל משרות
  אקדמיות בישראל ולחזור להשתקע .
 • חשש הולך וגובר מעזיבה של כח אדם מצטיין בתחומי המדע והטכנולוגיה של ישראל .
 • ביטול השתתפותם של המדענים המובילים בעולם בכנסים מדעיים בישראל .
 • איומים מפורשים על ביטול שיתופי פעולה מדעיים בין מדענים בישראל למדעני העולם .
 • איומים מפורשים של תורמים, בכל המוסדות להשכלה גבוהה, להפסיק את תרומותיהם בגלל
  החקיקה המשפטית. ישנם כבר תורמים )מעטים(, אשר הודיעו על הפסקת התרומות .
 • ירידה במענקי מחקר מהם נהנים מדענים ישראלים .
 • ירידה משמעותית בהשקעות מו"פ מגורמים בינלאומיים בחו"ל בחברות ההייטק הישראליות
  ובמו"פ בישראל .

נדגיש ונאמר שוב: כח אדם מדעי הוא הבסיס להצלחות ישראל בתחומי המדע , הטכנולוגיה והחינוך של ישראל על רבדיו השונים. מכיוון שהון אנושי זה הוא גורם יצור נייד ברמה בינלאומית, ורגיש לסוגיות בתחומי זכויות הפרט והקניין, מהלכי החקיקה הדרמטיים והמהירים שנעשו, מאיימים על זכויות אלו וכבר גורמים נזק בעיסוק המדעי.

רבים בקהילה המדעית מצויים בתחושות של חשש, וסכנה לעתידם. כתוצאה מכך, רבים מהם מאבדים אמון ומעדיפים לנטוש את הספינה. הן חברי מועצת המולמו"פ והן נשיאי האוניברסיטאות, עדים לעזיבת חוקרים את ישראל, לחוסר הנכונות לשוב ארצה ולפגיעה ממשית בקשרים עם הצמרת המדעית בעולם.

הנזק שמצטבר ומתגבר עלול לסכן בצורה ממשית את עתיד אומת הסטארט-אפ והחשש הגדול הוא שהנזק יהיה בלתי הפיך.

מחובתנו להביא זאת לידיעתכם, כמי שאמונים על שמירה על מצוינותה המדעית של ישראל, שנחשבת קריטית לעוצמתה הכלכלית והביטחונית.

חתומים:

חברי מליאת המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי:
פרופ' פרץ לביא – יו"ר המולמו"פ – לשעבר נשיא הטכניון
פרופ' אבי צדוק – המכון לננו טכנולוגיה, אוניברסיטת בר אילן
פרופ' אבי שרודר – הנדסה כימית, טכניון
אהרון אהרון – מנכ"ל רשות החדשנות לשעבר וסגן נשיא טכנולוגיות וחומרה של אפל העולמית לשעבר
ד"ר איתי גבריאלי – המכון הגיאולוגי לישראל
אריק קלינשטיין – קרן הון סיכון גלילות קפיטל
פרופ' דן פלד – אוניברסיטת חיפה
פרופ' דני שטיינברג – מכון וולקני
פרופ' יוסף קוסט – הנדסה כימית אוניברסיטת בן גוריון בנגב וחבר האקדמיה הלאומית למדעים
פרופ' ליאת איילון – בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואי וגבי וויספלד, אוניברסיטת בר-אילן
מיכל צור – יזמת הייטק
עדי סופר תאני – מנכ"לית פיסבוק ישראל
עימד יונס – מנכ"ל חברת אלפא אומגה
פרופ' קרן אברהם – דיקנית הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל אביב

נשיאי אוניברסיטאות המחקר הציבוריות בישראל:
פרופ' אריה צבן – יו"ר ור" ה ונשיא אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' אורי סיון – נשיא הטכניון
פרופ' אלון חן – נשיא מכון ויצמן למדע
פרופ' אריאל פורת – נשיא אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' אשר כהן – נשיא האוניברסיטה העברית
פרופ' דני חיימוביץ – נשיא אוניברסיטת בן -גוריון בנגב
פרופ' מימי אייזנשטדט – נשיאת האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' רון רובין – נשיא אוניברסיטת חיפה

דילוג לתוכן