הודעת דיקני-ות האוניברסיטה העברית על השביתה | 21.7.23

21 יולי 2023
ג׳ אב תשפ״ג

לחברות וחברי קהילת האוניברסיטה העברית ולעמיתינו ועמיתותינו באשר הם,

מתוך דאגה עמוקה לסכנה שמביאים הליכי החקיקה לא רק על מערכת המשפט והדמוקרטיה בישראל אלא גם לאקדמיה, למדע ולהשכלה גבוהה, אנו מכריזות.ים שנצא בשביתת מחאה אישית, ללא שכר, ביום ראשון הקרוב, 23 יולי 2023.

שביתה אישית זו נעשית מתוקף תפקידינו כדיקניות.ים באוניברסיטה העברית בירושלים, תפקיד לו נבחרנו על מנת לקחת אחריות והובלה של ההשכלה הגבוהה והמדע בפקולטות ובבתי הספר שלנו.

במעשה זה אנחנו מצטרפות.ים להחלטת נשיא, רקטור ומנכ"ל האוניברסיטה, כמו גם סגני וסגניות הנשיא והרקטור. יחד אנו תומכות ותומכים בהודעת ראשי ועד ראשי אוניברסיטאות המחקר (ור״ ה) לגבי הצורך בהגעה להסכמה רחבה בכל הנוגע להליכי החקיקה הנוגעים ליסודות מערכת המשפט והמשטר בישראל.

כמו כן, ביום ראשון, 23 יולי 2023 , בשעה 13:00 נצא משער קמפוס ספרא בצעדת מחאה לכיוון הכנסת.

אנו קוראות.ים לסגל להצטרף אלינו, גם אם כמובן נקפיד על שמירת ההסדרים המקובלים ועל זכויות מי שדעתם.ן שונה משלנו. כמו כן, אנחנו מתחייבות.ים ל תמוך בחברי וחברות סגל שיבחרו לשבות גם כן בדרך זו.

פרופ׳ ניקול אדלר, דיקן בית הספר למנהל עסקים
פרופ׳ ניסים אוטמזגין, דיקן הפקולטה למדעי הרוח
פרופ׳ שאול בורדמן, דיקן הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה
פרופ׳ אשר בן-אריה, דיקן בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד
פרופ׳ דינה בן יהודה, דיקן הפקולטה לרפואה 
פרופ׳ תומר ברודי, דיקן הפקולטה למשפטים
פרופ׳ גילי דרורי, דיקנית הפקולטה למדעי החברה
פרופ׳ גיא הרפז, דיקן הסטודנטים
פרופ׳ אדם לפסטיין, מנהל בית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס
פרופ׳ אסף פרידלר, דיקן הפקולטה למתימטיקה ומדעי הטבע 

דילוג לתוכן