ההנהלה האקדמית וראשי המחלקות בבצלאל על שביתה | 21.7.23

21.7.23

לקהילת בצלאל שלום,

ההנהלה האקדמית בבצלאל וראשי המחלקות מביעות את התנגדותן לכוונה להעביר את החוק לביטול עילת הסבירות ביחס להחלטות הממשלה ושריה. בהחלטה הזו יש סכנה ממשית לקיומה של דמוקרטיה ליברלית בישראל, לחירויות הפרט ולחוסנה של החברה בישראל.

בצלאל מושתתת על יסודות כבוד האדם, השוויון, הפלורליזם וחופש המחשבה, הביטוי והיצירה.
לתפיסתנו, אפשרות מימושם של ערכים אלו בחיי היומיום מאוימת עתה באופן ישיר. אנחנו סבורים.ות שאישור החוק עלול לפגוע עמוקות בקיומם של אקדמיה חופשית, תרבות ואמנות, חברה פלורליסטית ושיוויון ההזדמנויות בהשכלה הגבוהה.

לאור הסכנה המיידית הנשקפת לפתחנו, נעצור את הפעילות האקדמית בבצלאל ביום ראשון, נשבות באופן אישי ללא שכר, ונצטרף לפעולות המחאה הפומבית בירושלים.

עצירת הפעילות האקדמית תאפשר לכל המעוניינות והמעוניינים, מכלל קהילת בצלאל, לפעול כאזרחים מעורבים ולהשתתף בפעילויות השונות, על פי צו מצפונן.ם. 

לצד גופים ומוסדות רבים, אנו יוצאים בקריאה לעצור את הליך החקיקה לאלתר ולהגיע להסכמה רחבה בטרם ייגרמו לחברה הישראלית עוד נזקים בלתי הפיכים.

דילוג לתוכן