הצהרת אוניברסיטת רייכמן בנושא מהלכי חקיקה חד צדדיים | 20.7.23

אוניברסיטת רייכמן קוראת לחדול ממהלכי החקיקה החד צדדיים:

אוניברסיטת רייכמן חוזרת על התנגדותה למהלכי החקיקה החד-צדדיים, והתנגדותה להפיכה המשטרית. עמדת האוניברסיטה אושרה על-ידי הוועדה האקדמית העליונה (הסנאט) והדירקטוריון, והיא נובעת ישירות ממחויבותה של האוניברסיטה להגדרתה העצמית של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית כפי שנקבע בהכרזת העצמאות מיום ה' באייר, תש"ח.

בעקבות העברת החוק לביטול עילת הסבירות על-ידי ועדת החוקה של הכנסת, והדאגה העמוקה שהחוק יאושר סופית במליאת הכנסת ויהווה צעד ראשון להפיכה המשטרית בישראל, אוניברסיטת רייכמן קוראת לעצירה של מהלכי החקיקה, וקובעת שאין לקואליציה מנדט לשינוי האנטי-דמוקרטי המוצע.

החקיקה, שתבטל את עילת הסבירות, תהווה תחילתו של תהליך שיפגע באופייה הדמוקרטי ליברלי של המדינה, יוביל לקרע עמוק בעם ויהווה סכנה קיומית למדינת ישראל.

דילוג לתוכן