המזכירות האקדמית של אוניברסיטת בן גוריון לרקטור, בקריאה להשבתת המוסדות להשכלה גבוהה | 20.7.23

אל : פרופ' חיים היימס – רקטור


הנדון : השבתת המוסדות להשכלה גבוהה

הסנאט בהצבעה אלקטרונית שהסתיימה בתאריך 20.07.2023 איש ר א ת הצעת ההחלטה*:
לאחר דחיית הקריאה השנייה והשלישית בחוק הרכב הוועדה למינוי שופטים עקב מחאה ציבורית רחבה, ובהמשך להפסקת השיחות בבית הנשיא ללא הסכמות, הממשלה חזרה לקדם חקיקה לשינוי שיטת הממשל בישראל, ובמוקד, ביטול עילת הסבירות על החלטות הדרג המדיני. ביטול עילת הסבירות יפתח פתח למינויים לא ראויים ופיטורין שרירותיים וקבלת החלטות תקציביות ללא בקרה של ממש. זהו חוק הפוגע פגיעה חמורה בערכי הדמוקרטיה, בהפרדת הרשויות, ובסדרי המנהל התקין בישראל. זהו חוק שיפגע בכל אזרחי המדינה, בין בימין ובין בשמאל, בין אם ברוב או במיעוט. השלכות החוק על מערכת ההשכלה הגבוהה הן קשות. החוק יאפשר מינויים לא ראויים של שר החינוך במל"ג או קבלת החלטות תקציביות ואחרות על ידו שתפגענה בחופש האקדמי של המוסדות להשכלה גבוהה. הקואליציה מצהירה שחקיקה זו היא שלב נוסף בסדרה של הצעות חוק שיחלישו את הבלמים והאיזונים במערכת הממשל בישראל .

בהמשך להחלטתו מיום 19.03.2023 ולאור המשך החקיקה לביטול עילת הסבירות המקודמת על ידי הממשלה, סנאט אוניברסיטת בן גוריון בנגב קורא לור״ה להשבתה מידית, ללא הגבלת זמן, של הפעילות בכל המוסדות להשכלה גבוהה במידה והצעת החוק תובא לקריאה שניה ושלישית .

* עקב פנייה לוועדת התקנון נבחנת התקינות של הליך ההצבעה .
טרם התקבלה התייחסותה הרשמית של הוועדה .

בברכה ,
המזכירות האקדמית


העתק :
המזכיר האקדמי
חברי סנאט
שוטף – סנאט
42099

דילוג לתוכן