הודעת ועד ראשי האוניברסיטאות בעניין השבתת המוסדות | 20.7.23

הודעה לתקשורת מוועד ראשי האוניברסיאטות (ור"ה):

נשיאי אוניברסיטאות המחקר של ישראל (ור״ה) סבורים שהשלמת הליך חקיקת צמצום עילת הסבירות בקריאה שניה ושלישית בכנסת הינה מהלך מסוכן והרסני לאקדמיה הישראלית ולמדינת ישראל כולה.

הנשיאים החליטו לצאת יחד ליום שביתה אישי ללא שכר ביום א׳ הקרוב (23.7.23).

במהלך יום זה הם יצטרפו לפעולות המחאה הפומביות נגד הרפורמה המשפטית.

ור״ה מצטרף לקריאות לעצור את הליך החקיקה לאלתר ולהגיע להסכמה רחבה בטרם ייגרמו לחברה הישראלית עוד נזקים בלתי הפיכים.

דילוג לתוכן