ור"ה בקריאה לח"כים להתנגד להצעת החוק להרחקת סטודנטים | 17.7.23

ור"ה קורא לחברי הכנסת :
הצביעו נגד הצ"ח הרחקת סטודנטים ופירוק תאים תומכי טרור פ – 2368 של ח"כ לימור סון הרמלך

אנו נשיאי אוניברסיטאות המחקר של ישראל )ור"ה( פונים אליכם בקריאה פומבית להתנגד בהצבעה במליאת הכנסת להצ"ח פ / 2368 – הרחקת סטודנטים תומכי טרור ממוסד לימוד ופירוק תאים תומכי טרור .

למותר לציין שאנו יחד עם כל קהילות האוניברסיטאות שלנו, מתנגדים נחרצות לתמיכה בטרור ופעילות זו, לשמחתינו, אסורה במגוון חוקי מדינת ישראל ונאכפת כיום ביעילות ע״י זרועות השלטון הרלוונטיות.

אולם כאן מדובר בהצעת חוק זדונית היוצרת פוליטיזציה והתערבות בלתי סבירה בפעילות האונ', תוך ניסיון להשתמש באקדמיה לאכיפה פלילית והפיכת הנהלות האוניברסיטאות לשוטרים, שופטים ואף תליינים וזאת בעבירות שאין בינן לבין האקדמיה דבר וחצי דבר !

ההצעה מבקשת להפוך את האוניברסיטאות והמכללות בישראל לזרועות של השב"כ והמשטרה, ליצור מערכת של מעקבים הלשנות והפחדה של סטודנטים ולשסות קבוצות של סטודנטים זו בזו .

מעולם, מאז הקמת האוניברסיטה הראשונה בישראל הטכניון ב-1912 לא סגרה אוניברסיטה תא פוליטי או התארגנות פוליטית של – סטודנטים! הצעת חוק זו מחייבת את האוניברסיטאות לסגור תאים פוליטיים שהוקמו ע"י סטודנטים בקמפוסים ברחבי הארץ .

זוהי הצעת חוק מסוכנת המהווה זריקת עידוד ישירה לכל ארגוני ה-BDS , הקוראים להטלת חרם אקדמי על מוסדות וחוקרים ישראלים .

יוזמי ההצעה אף אישרו בגלוי שמדובר בצעד הראשון ל"מהפיכה באקדמיה". ואם זהו הצעד הראשון ניתן רק לנחש בחרדה מה יהיו – הצעדים הבאים במהפיכה זו .

אנו פונים להיגיון הבריא, לשכל הישר ולחוש המוסר הבסיסי שלכם וקוראים לכם להסיר לאלתר מסדר יומה של הכנסת את ההצעה הרעה הזו !

אנו פונים להיגיון הבריא, לשכל הישר ולחוש המוסר הבסיסי שלכם וקוראים לכם להסיר לאלתר מסדר יומה של הכנסת את ההצעה הרעה הזו !
דילוג לתוכן