מכתב חברות אפיק באקדמיה לחברי.ות הכנסת בנושא הצעת חוק לקידום הנשים בישראל | 17.7.23

קישור לקובץ PDF של המכתב כולל שמות כל החותמות והחותמים: התנגדות להצעת החוק לקידום הנשים בישראל 17 יולי 2023

17.7.23

מכובדי,
הנדון: הצעת חוק לקידום הנשים בישראל, התשפ"ג– 2023

אנו החתומות מטה, חברות פורום אפיק – פורום הפרופסוריות באוניברסיטאות – מתנגדות להצעת החוק
המוזכרת, שעלתה לדיון בשבוע שעבר בוועדת השרים לענייני חקיקה, ואושרה בקריאה טרומית.

על פי ההצעה, תוקם רשות חדשה, במקום הרשות לקידום מעמד האישה, ששמה יהיה "הרשות לקידום נשים בישראל" והיא תפעל תחת המשרד לקידום מעמד האישה. על פי ההצעה, הרשות החדשה תהיה
כפופה ישירות לשר/ה לקידום מעמד האישה – "הרשות תקדם כל תפקיד שהטיל עליה השר בתחומי המשרד והשר יתווה את מדיניות הרשות ויפקח על פעילותה". החשש הוא, כי לרשות החדשה לא יהיה
מעמד עצמאי, וכי הצעת החוק הנוכחית, אם תעבור, תפגע ביכולתה לפעול לטובת זכויות נשים וקידום שוויון מגדרי.

פורום אפיק, הפועל מזה כ-3 שנים, שם לו למטרה לפעול להשגת שוויון מגדרי בשיעור חברי הסגל הבכיר באוניברסיטאות בישראל, ולקידום השגת שוויון מגדרי בקרב בעלי התפקידים הבכירים באוניברסיטאות בישראל. אנחנו חוששות כי הצעת החוק החדשה, אם תעבור, תפגע קשות בהישגים שהושגו בתחומים רבים, כולל תחומי הפעילות שלנו. השינויים המוצעים, כפי שהם באים לידי ביטוי בהצעת החוק, עלולים אף לפגוע אנושות ביכולת לקדם שוויון מגדרי בכל התחומים, ולהוביל לפגיעה מתמשכת בחברה הישראלית כולה.

אנו יוצאות נגד הצעת החוק בניסוחה הנוכחי ומבקשת לשמור על מעמדה העצמאי של הרשות לקידום מעמד האישה בישראל.

על החתום:
חברות אפיק באקדמיה והוועד המנהל של העמותה

הרשימה המלאה בקובץ כנ"ל

דילוג לתוכן