הצהרת סנאט האוניברסיטה הפתוחה בנושא ההפיכה המשטרית | 17.7.23

הצהרת סנאט האוניברסיטה הפתוחה | 17.7.23


בהחלטתו מתאריך 16.3 , סנאט האוניברסיטה הפתוחה הביע דאגה עמוקה מפני תכניות הממשלה להשתלט על מערכת המשפט ולקדם את ההפיכה המשטרית )"הרפורמה המשטרית"( עליה הוכרז בינואר 2023 . בהחלטה זו, קרא סנאט האוניברסיטה לוועד ראשי האוניברסיטאות להשבית את המוסדות האקדמיים עד להודעה חדשה מרגע שיובאו הצעות החקיקה הפוגעות במערכת המשפט להצבעה בקריאה שניה ושלישית.

אשר יגורנו בא לנו. בשבוע הקרוב הממשלה מתעתדת להעלות את החוק ל"צמצום עילת הסבירות" להצבעה בקריאה שניה ושלישית. חוק זה יבטל הלכה למעשה את האפשרות של בג"ץ לדון בהחלטות שמתקבלות על-ידי ראש הממשלה, השרים או כל נבחר ציבור שהוא )״לרבות בענייני מינויים או החלטה להימנע מהפעלת כל סמכות״( ובכך יפתח פתח לשחיתות שלטונית, לכוח בלתי מוגבל בידי הממשלה, ולפגיעה בציבור הרחב ובאינטרסים שלו. עם הגבלת כוחו של בית המשפט העליון, החוק צפוי לפגוע פגיעה קשה בחירויות הפרט, ויאפשר מינויים ופיטורים שרירותיים וקבלת החלטות ללא בקרה של ממש תוך פגיעה בכלכלה, בביטחון, במחקר ובהוראה. אנו מבקשים ומבקשות להדגיש כי בחקיקה המקודמת ע"י הקואליציה יש סכנה ממשית לא רק לעתיד הדמוקרטיה בישראל, אלא גם לעתיד המחקר וההשכלה הגבוהה שהיא אחד ממנועי הצמיחה הכלכליים, המוסריים והתרבותיים החשובים של המדינה. אין אקדמיה חופשית ומשגשגת ללא דמוקרטיה ליברלית איתנה. הפגיעה במערכת המשפט והחוק לקידום מינויים והחלטות על בסיס פוליטי וסקטוריאלי, ללא בקרה של איכות שלטונית וטובת הציבור הרחב, יאפשרו התערבות פוליטית בכל תחומי החיים האקדמיים: בחלוקת תקציבים, במינוי הנהלות מועצות וועדות, בגישה להשכלה גבוהה, בביטול או צמצום החופש האקדמי, ובהתערבות בתכני הלימוד והמחקר. ואכן, מספר שרים כבר הביעו כוונותיהם לצמצם בעתיד את החופש האקדמי, וכן נעשו נסיונות למנות גורמים פוליטיים במועצה להשכלה גבוהה. צעדים אלה עתידים לפגוע בזכות לשוויון בגישה להשכלה גבוהה, בחופש הביטוי ובחופש האקדמי של הסטודנטיות, הסטודנטים והסגל.

בהיותה מוסד אקדמי המבוסס על קבלה פתוחה, האוניברסיטה הפתוחה חרתה על דגלה את ערכי הפלורליזם והשוויון לכל, והיא פועלת לקידום הפצת ההשכלה הגבוהה בכל שכבות האוכלוסיה ובכל קצוות הארץ. הגם שחלק מהסטודנטים שלנו תומך בהצעות החקיקה של הממשלה, אנו מאמינות ומאמינים כי פגיעה בהפרדת הרשויות והחלשת מערכת המשפט עשויה לפגוע אנושות בערכים אלה ותוביל לפגיעה ישירה בכל אוכלוסיית הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה. השכלה היא כלי ראשון במעלה לצמצום פערים כלכליים וחברתיים, ולקירוב לבבות בין האוכלוסיות השונות החיות בקרבנו. שחיקת עצמאותו של בית המשפט כמוסד המהווה בלם אחרון להחלטות קיצוניות ולא סבירות של הממשלה תחליש את יכולתן של כל האזרחיות והאזרחים, ובעיקר קבוצות ושכבות מוחלשות בחברה הישראלית, להנות מהזכות לשוויון בהשכלה הגבוהה. כסנאט האוניברסיטה הפתוחה, מוטלת עלינו אחריות מיוחדת לעמוד לצדן של הקבוצות הללו בקריאה לשמירה על ההגנות שמערכת משפט עצמאית וחזקה יכולה להעניק להן.

אל לנו לעמוד מנגד. על רקע הסכנות העומדות לפתחנו, סנאט האוניברסיטה קורא לסגלי האוניברסיטה להגביר את פעולות המחאה תוך פגיעה מינימלית באוכלוסיית הסטודנטים )וזאת מבלי להתפשר על הסטנדרטים האקדמיים הנהוגים באו״פ(. בנוסף, סנאט האוניברסיטה קורא לור"ה ולכלל המוסדות להשכלה גבוהה לפתוח בהשבתה של המחקר וההוראה עם הבאת הצעת החקיקה לביטול עילת הסבירות להצבעה בקריאה שניה ושלישית.

דילוג לתוכן