מכתב סטודנטים וסטודנטיות לרפואה מכל האוניברסיטאות בישראל למשרד הבריאות, הר"י ומרשם, בנושא הפגיעה בדמוקרטיה ובמערכת הבריאות | 13.7.23

דילוג לתוכן