חברות וחברי סגל בקהילה האקדמית של אוניברסיטת בר אילן להנהלת האוניברסיטה בנושא: עילת הסבירות | 10.7.23

אל: נשיא אוניברסיטת בר איל ן
רקטור אוניברסיטת בר איל ן
סגן הרקטור אוניברסיטת בר אילן
דיקאנית הסטודנטים אוניברסיטת בר אילן


שלום רב להנהלת האוניברסיטה, לחברי וחברות הסגל ולכלל הסטודנטים והסטודנטיות,

אנו חברי וחברות סגל בקהילה האקדמית של אוניברסיטת ב ר- אילן, לצד רבים מעמיתינו באקדמיה בארץ, חרדים מהאפשרות של העלמת יסוד מרכזי במערכת המשפט והשלטון הישראליים, באם תתקבל הצעת החוק הנוכחית לביטול השימוש של בתי המשפט בעילת הסבירות כלפי גורמים נבחרים כלשהם (ראש הממשלה, שרים, ראשי ראשויות מקומיות ועוד). עילת הסבירות משמשת בלם משמעותי – ולעיתים יחידי – כנגד השחתת מידות ציבוריות, כנגד שקילת שיקולים לא ענייניים, כנגד התעלמות מאינטרסים ציבוריים של מי שרחוקים ממעגלי השלטון, ואפילו כנגד פזיזות. לא בכדי כל הצעות הפשרה בחודשים האחרונים, כולל אלה של משפטנים אשר תמכו בצמצום עילת הסבירות משך עשרות שנים, קראו לצמצום מוגבל ומדוד של הצעת החוק, ולקביעת מנגנונים חלופיים להגנה על הציבור בכלל ועל זכויות אדם בפרט. לכל ההצעות והסייגים הללו אין זכר בהצעת החוק העומדת בפני הכנסת, והסכר עומד להיפרץ.

כאוניברסיטה, מוטלת עלינו תמיד אחריות לעודד מימוש זכויות אזרחיות ומעורבות חברתית. חובה זו גדולה שבעתיים בנקודת השבר החמורה שבה מצויה המדינה בשעה זו. אנו קוראים וקוראות לסגל ולסטודנטים והסטודנטיות מכל רחבי הקשת הפוליטית, ולהנהלת האוניברסיטה המובילה את קהילת ב ר- אילן, לנצל את יום שלישי להציב את האוניברסיטה כעמוד לפני המחנה, המקיים בקרבו דיון מעמיק לפני חקיקה, ומעודד השתתפות פעילה בתהליכי דיון, שיח ומחאה ציבורית. לא יעלה על הדעת שמי שמחנכים ומחנכות למחשבה ביקורתית יישארו על הגדר בשעה קריטית זו.

כדי לאפשר זאת, ובהנחה שמהלכי החקיקה יקודמו, נבקש שהאוניברסיטה תכבד את חופש המחאה וההפגנה של כלל חברי הסגל האקדמי והמנהלי, תהא עמדתם.ן אשר תהיה, ותכריז שהיעדרות ביום שלישי הקרוב לא תחשב כחופשה. אנו מבקשים ומבקשות גם לכבד את חופש המחאה של הסטודנטים והסטודנטיות, כך שיזכו בהיתר להיעדר ביום שלישי הקרוב מלימודים ומבחינות. לשם כך, יש לאפשר לכל מי שייעדרו מבחינה הקבועה ליום שלישי ( 11/7/23 ) לגשת למועד ב' ובמידת הצורך, אם יגישו בקשה, למועד ג' ללא צורך בהסבר נוסף.

שלכם ושלכן, ברגשי כבוד ואחריות לעתיד החברה של כולנו
חברי סגל באוניברסיטת בר- אילן, יולי 2023 תמוז תשפ"ג

לקובץ PDF של גילוי הדעת הכולל את רשימת החותמים והחותמות: מכתב סגל אקדמי בר אילן 10.7.23

דילוג לתוכן