גילוי דעת של הסגל האקדמי והמינהלי במכללות: אקדמית ת"א-יפו, אקדמית כנרת, אקדמית ספיר ואקדמית תל חי בנושא ביטול עילת הסבירות | 10.7.23

הסגלים האקדמיים והמנהליים במכללות מתנגדים לפגיעה ביסודות הדמוקרטיה

עצומה משותפת לסגל האקדמי והמנהלי ב- אקדמית תל אביב יפו, המכללה האקדמית כנרת,
המכללה האקדמית ספיר והמכללה האקדמית תל חי

ביטול עילת הסבירות הוא צעד נוסף בחקיקה האנטי-דמוקרטית, ומשמעותו הסרת כל אפשרות
לביקורת שיפוטית על החלטה של הרשות המבצעת. מרגע שתבוטל עילת הסבירות הממשלה
ושריה יוכלו לעשות ככל העולה על רוחם. שרים יוכלו לקדם אינטרסים אישיים צרים על חשבון
האינטרס הציבורי. עילת הסבירות היא מנגנון בקרה המונע מהממשלה השתוללות שלוחת רסן.

החקיקה האנטי-דמוקרטית תפגע בחירויות של כולנו ותשנה לבלי היכר את החברה בישראל.
השלכותיה על האקדמיה בישראל ידועות: היא תפגע בחופש האקדמי, בתוכניות הלימודים
והמחקר, בקריטריונים לתקצוב, בקריטריונים למינוי, באפשרות לשיתופי פעולה בין-לאומיים
ותגרום לבריחת מוחות. תפקידה של האקדמיה להתייצב בראש ההתנגדות ולמנוע כל פגיעה
בדמוקרטיה.

אנחנו קוראים לשמור על מדינת ישראל ועל החברה הישראלית, לקדם את ערכי הדמוקרטיה
והשוויון. לגנוז את החקיקה ולשקם את מצבה של החברה הישראלית ואת מצבה של מדינת
ישראל בזירה הבין-לאומית. המחקר האקדמי מבהיר את הסכנות המוחשיות האורבות לפתחנו.
עלינו לחזק את ההתנגדות הציבורית ולפעול למען הציבור כולו. אנו קוראים להשבתת הפעילות
של כל מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל – מכללות ואוניברסיטאות – החל מהרגע בו חקיקת
עילת הסבירות תועלה לקריאה שנייה ושלישית.

לקובץ PDF של גילוי הדעת הכולל את רשימת החותמים והחותמות: הצהרת סגלי מכללות בעניין ביטול עילת הסבירות_10 יולי 2023

דילוג לתוכן