גילוי דעת של הסגל האקדמי במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע | 10.7.23

גילוי דעת צוות מכללת קיי

אנו חברים וחברות בסגל אקדמי במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע, בהווה ובעבר, החתומים מטה, מחזיקים במגוון דעות פוליטיות ואמונות, משתייכים לקבוצות לאומיות ותרבותיות שונות, מביעים בזאת דאגה עמוקה מתהליכי החקיקה והשלכותיהם על החברה והפרט במדינה.

מכללת קיי חרתה על דגלה קיום והעברת מסרים של צדק, מגוון והכלה בחינוך. אנו גאים לפעול במכללה בה שוררת אווירה של רב-תרבותיות, דיאלוג מצמיח, כיבוד הדדי ואהבת האדם באשר הוא. במכללת קיי לומדים, מלמדים ופועלים יחדיו ערבים ויהודים, דתיים וחילוניים, הבאים ממגוון עדות וארצות מוצא.

אנו חשים כי מחובתנו להשמיע בקול רם את התנגדותנו למהלכי החקיקה שמובילה ממשלת ישראל. ביטול עילת הסבירות כצעד ראשון בסדרה של מהלכי חקיקה תחריב את הדמוקרטיה הישראלית. מהלך זה והמהלכים הבאים, מובילים להגדלת השסע, הפילוג, השנאה וחוסר האמון בין קבוצות בחברה הישראלית. מהלכי הממשלה ישנו מן היסוד את דמותה הדמוקרטית של ישראל שעליה גדלנו, עבורה נלחמנו, ובשמה בחרנו בעשייה החינוכית.

מהלכי הממשלה פוגעים בשוויון, עיקרון יסוד של כל דמוקרטיה ומעמודי התווך של המדינה כפי שנקבעו על-ידי מגילת העצמאות. מהלכי הממשלה יפגעו אנושות בעצמאות מערכת המשפט ויסירו מעל כל אזרחי ישראל, יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, אנשי ימין ושמאל, גברים ונשים, את ההגנה המשפטית מפני שרירות ליבו של השלטון. זכויות אדם העולות מאמונתנו בחירות האדם ובקדושת חייו, נשמת אפה של הדמוקרטיה, ייאבדו מתוקפן. זהו ענן שחור ההולך ומקדיר את שמי ישראל.

מהלכי הממשלה הציתו שיח אלים והביאו את החברה הישראלית אל סף מלחמת אזרחים. השנאה מפעפעת, חודרת לבין כותלי בתי הספר, המכללות והאוניברסיטאות.

מהלכי הממשלה עלולים להביא לידי פגיעה קשה במערכות החינוך והאקדמיה שלמענן אנו מקדישים את עשייתנו.

אנו קוראים בזאת לממשלת ישראל לעצור את החקיקה ובכך להחזיר לחברה הישראלית את שפיותה.

לקובץ PDF של גילוי הדעת הכולל את רשימת החותמים והחותמות: גילוי דעת צוות מכללת קיי 10.7.23

דילוג לתוכן