גילוי דעת וקריאה להנהלת האוניברסיטה להתנגד לחוקי ההפיכה המשטרית – חברות וחברי סגל מנהלי ואקדמי, אוניברסיטת בן גוריון | 10.7.23

גילוי דעת וקריאה להנהלת האוניברסיטה להתנגד לחוקי ההפיכה המשטרית | 10.7.23


אנו, חברי וחברות סגל מנהלי ואקדמי באוניברסיטת בן גוריון מצהירים על התנגדות לחקיקה
המדורגת של חוקי ההפיכה המשטרית ובפרט לשלב הראשון של ביטול עילת הסבירות. אנו
קוראים להנהלת האוניברסיטה לא לעמוד מנגד ולנקוט צעדים של ממש לקראת יום המחאה
המתוכנן ב 11.7.23

הקואליציה מקדמת בימים אלה סדרה של הצעות חוק לשינוי המשטר בישראל. חקיקה זו אינה
שונה מהותית מהבליץ החקיקתי שסוכל לפני מספר חודשים בשל התנגדות ציבורית נחושה. כדי
להתמודד עם התנגדות זו, נעשה מהלך של חקיקה מדורגת שהשלב הראשון שלו הוא ביטול עילת
הסבירות. משמעות הצ עת חוק זו באם תעבור, תהיה פגיעה אנושה במנגנון הבקרה על פעולת
הרשות המבצעת. היא תאפשר מינויים ופיטורין על בסיס נאמנות פוליטית במקום על בסיס
כישורים מקצועיים והחלטות תקציביות על פי גחמות הממשלה, ללא בקרה של ממש. היא
משתלבת בשלל צעדים ו יוזמות חקיקה נוספות שכולם מיועדים להחלשת שומרי הסף, פגיעה
בזכויות אזרח ומתן כוח בלתי מוגבל בידי הממשלה.

אנו עומדים לפני השלב הבא של ה התנגדות ל הפיכה המשטרית. אנו סבורים שעל האקדמיה
בישראל בכלל, ועל קהילת אוניברסיטת בן גוריון בפרט, לקחת חלק פעיל במאבק. אנו מצהירים
על השתתפותנו הפעילה במאבק זה ועל מחויבותנו לסייע לסטודנטים ולסטודנטיות שישתתפו בו.
אנו קוראים להנהלת האוניברסיטה לא לעמוד מנגד ולהתייצב לצידנו , תוך נקיטת צעדים ממשיים,
שיבטאו את עמדתה בבירור.

לקובץ PDF של גילוי הדעת הכולל את רשימת החותמים והחותמות: גילוי דעת אוניברסיטת בן גוריון

דילוג לתוכן