קהילת אוניברסיטת חיפה לקואליציה: עצרי! לטובת כולנו! | 9.7.23

קהילת אוניברסיטת חיפה לקואליציה: עצרי! לטובת כולנו !   9 יולי 2023

אירועי השבועות האחרונים מעידים על התחזקותן של מספר מגמות הרות-אסון: הקואליציה נוקטת צעדים מוחשיים
שיחמירו את חוסר האיזון המשטרי בישראל, ויוצרת תנאים שיאפשרו לה שלטון בלתי סביר וחסר עכבות; גורמים התומכים
בקואליציה נוקטים יד חופשית בכל השטח הנתון לשלטון ישראלי, ובה בעת המשטרה נוקטת צעדים בלתי מידתיים כנגד
גורמי המחאה ומפלס האלימות כלפי מפגינים/ות רק הולך ועולה. משמעותן של מגמות אלה היא אחת: הפיכה משטרית
שתוביל אותנו אל עבר ממשל כוחני שאינו דמוקרטי ואינו ליברלי, אלא בעל מאפיינים דיקטטוריים, וזאת מהים התיכון ועד
לנהר הירדן. גם תוצאותיה של הליכה בדרך הרעה הזאת ברורה: פגיעה קשה בכלכלה ובתעשייה, בחברה האזרחית, בתרבות
ובאקדמיה בישראל .

קהילת אוניברסיטת חיפה, שבה ניתן ביטוי מובהק לריבוי פניה של החברה בישראל ושבקהילתה חברים/ות כל קבוצות
המיעוט בישראל, אינה יכולה לעמוד מנגד ולהחריש. על הקואליציה לשנות כיוון. עליה לעצור את הריצה לעבר מציאות
מבהילה, שבה רשויות השלטון, ובהן רשויות הביטחון, פועלות – או שאינן פועלות, לבחירתן – תוך פגיעה בערכי יסוד
דמוקרטיים-ליברליים, ושבה הממשלה אינה מרוסנת ומינויים נעשים ותקציבים מחולקים באופן בלתי סביר .

גילוי דעת זה מצטרף לגילויי דעת קודמים של קהילת האקדמיה בישראל, כמו גם של ארגונים רבים אחרים בארץ ובעולם,
שמכולם התעלמה הקואליציה. לנוכח גודל השעה, אנו מצטרפים לחברי/ו ת סגל רבים/ות במוסדות אקדמיה בקריאה חוזרת
לקואליציה: עצרי! עדיין לא מאוחר מדי !

לקובץ PDF של גילוי הדעת בשלוש שפות הכולל את רשימת החותמים והחותמות:גילוי דעת אוניברסיטת חיפה_9.7.23

דילוג לתוכן