מכתב ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) באמצעות עו"ד קלגסבלד לשר החינוךיואב קיש בנושא: מינוי חברים למועצה להשכלה גבוהה | 13.6.23

דילוג לתוכן