מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מתנגדת נחרצות להצעת החקיקה שתאלץ את מוסדות ההשכלה הגבוהה להעניש ולהשעות סטודנטים בשל הבעת דעות פוליטיות | 28.5.23

מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מביעה התנגדות חריפה ונחרצת להצעה לתיקון חוק זכויות הסטודנט שמקדמת ח"כ לימור סון הר מלך, שעל פיה המוסדות להשכלה גבוהה יחויבו להעניש בחומרה, באופן שיפגע בהמשך לימודיהם, סטודנטים המניפים את דגל הרשות הפלסטינית או מביעים תמיכה במעשי טרור.

מועצת האקדמיה רואה בתמיכה במעשי טרור ובעידודם אקט שיש לפעול נגדו במסגרת החוק הקיים במדינת ישראל ובאמצעות אכיפתו על ידי הרשויות הייעודיות. אין מקום ואין הצדקה לערב את המוסדות להשכלה גבוהה בעניין זה, לא בזיהוי של פעולות שכאלה ולא באכיפה שכזאת.

המוסדות להשכלה גבוהה בישראל אינם רשות לאכיפת החוק כמשטרת ישראל, והנהלות המוסדות אינן כשירות לאכוף חוקים, לבצע מעקבים אחר התבטאויותיהם של סטודנטים ולהטיל עליהם עונשים.

המועצה רואה בהצעת תיקון החוק הנידונה היום בממשלה, אשר מופנית באופן פרטני למוסדות להשכלה גבוהה, חריגה דרמטית מן הנדרש לקיום מדינה דמוקרטית נאורה, וצעד העלול לפגוע פגיעה קשה במדע הישראלי.

חופש הביטוי והמחקר הוא מאבני היסוד הבסיסיים של דמוקרטיה, והוא חשוב במיוחד בסביבה האקדמית, אשר מבוססת על שיח חופשי, הבעת דעה ופלורליזם.

עתידנו כמדינה מודרנית בעלת ערכים נאורים ועמוד שדרה מוסרי נשען במידה רבה על חופש מחשבה וחופש ביטוי אקדמיים מוחלטים ועל פלורליזם ושוויון ללא פשרות. הגבלת חופש הביטוי בקמפוסים, והתביעה מהנהלות המוסדות לסייע בזיהוי ואכיפת ההגבלות האלה עלולות להביא לפגיעה במעמדו של המדע הישראלי ובמוניטין של מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל בזירה הבין-לאומית.

המועצה קוראת לשרי הממשלה לעצור לאלתר את יוזמת החקיקה המסוכנת הזאת.

פניה זו של המועצה נעשית מתוקף תפקידה של האקדמיה על פי חוק לייעץ לממשלה בעניינים הנוגעים למדע ולמחקר במדינת ישראל.

פרופ' דוד הראל, נשיא האקדמיה

פרופ' מרגלית פינקלברג, סגנית נשיא האקדמיה

פרופ' סרג'יו הרט, יו"ר החטיבה למדעי הרוח באקדמיה

פרופ' ידין דודאי, יו"ר החטיבה למדעי הטבע באקדמיה

פרופ' נילי כהן, נשיאת האקדמיה לשעבר

גליה פינצי, מנהלת האקדמיה

קישור לטקסט באתר האקדמיה

 

דילוג לתוכן