עמדת מטה מאבק האקדמיה בנושא התיקון המוצע לחוק זכויות הסטודנט | 25.5.23

מטה המאבק של האקדמיה מצטרף לעמדת ועד ראשי האוניברסיטאות ומתנגד נחרצות לתיקון המוצע להצעת חוק זכויות הסטודנט. מוסדות להשכלה גבוהה נועדו לעודד שיח פתוח וחשיבה ביקורתית ולא למשטר אותם, ולרדוף סטודנטים בגלל השמעת קול שאינו ערב לאוזני השלטון או לקבוצות מסויימות באוכלוסיה. החוק מביא את ההפיכה המשטרית לקמפוסים ופוגע באורח אנוש בחופש הדיעה וחופש הדיבור. הוא מהווה תקדים מסוכן שעלול להוביל להגבלת זכות הביטוי באוניברסיטאות ובמכללות ולהפוך אותן לקבלניות ביצוע של הממשלה ברדיפה אחרי סטודנטים על דעותיהם. נמשיך לפעול כדי לשמור על עצמאות המוסדות להשכלה גבוהה ולמניעת הפיכתם לעושי דברו של השלטון.

קישור לפרסום העמדה

 

דילוג לתוכן