האוניברסיטה העברית: עקרונות יסוד לעיגון אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל – מכתב לנשיא המדינה | 24.5.23

צוות המומחים של האוניברסיטה העברית בירושלים
מתכבד להגיש לכבוד נשיא מדינת ישראל
מר יצחק הרצוג
את מסמך
עקרונות היסוד לעיגון אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל
מתוך רצון לשמור על חיים משותפים של כל חלקי העם, תוך כיבוד מגוון העמדות והמסורות, ומתוך
דאגה כנה לשלום המדינה היקרה לכולנו, ולמשטר הדמוקרטי בה, אנו מציעים את מסמך עקרונות היסוד
לעיגון האופי הדמוקרטי של מדינת ישראל.

קישור לטקסט המלאמסמך צוות המומחים של האוניברסיטה העברית עקרונות הדמוקרטיה כנגד הפיכה משטרית

 

דילוג לתוכן