ועד ראשי האוניברסיטאות ליו"ר המל"ג, מחאה על מינוי סגן יו"ר המל"ג | 2.5.23

 

דילוג לתוכן