עמדת "בשער" בנושא הכוונה להביא לבחירתו של סגן חדש לראש המועצה להשכלה גבוהה שיהיה לראשונה נציג של מכללה פרטית לא מתוקצבת | 1.5.23

עמדת "בשער" בנושא:
הכוונה להביא לבחירתו של סגן חדש לראש המועצה להשכלה גבוהה שיהיה לראשונה נציג של מכללה פרטית לא מתוקצבת

ארגון "בשער" שותף לחשש והדאגה העמוקים שעולים ממוסדות המחקר וההוראה בישראל לנוכח הכוונה להביא לבחירתו של סגן חדש לראש המועצה להשכלה גבוהה, שיהיה לראשונה נציג של מכללה פרטית לא מתוקצבת.

אנו רואים במהלך סתירה גמורה לתפקידה הקריטי של המל"ג כשומרת הסף של האיכות, החופש והעצמאות של המערכת האקדמית בישראל. אי אפשר להתעלם מהעובדה שזהו אחד ממספר צעדים שמקדמות הממשלה והקואליציה ברוח הצעות פורום קהלת, שאחריתם פגיעה קשה בשגשוגה, חוסנה ועצמאותה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.

אנו מצטרפים לקריאתו של 'מטה המאבק של האקדמיה למען הדמוקרטיה' לחברי המל"ג שלא לעמוד מנגד ולפעול בנחישות לסיכול המהלך.

 

1 במאי 2023

 

******

קישור לנייר העמדה כקובץ: עמדת בשער סיור מלג_1.5.23

התייחסות לנייר העמדה בתקשורת:
ראשי האוניברסיטאות ביקשו מקיש שלא ידיח אותם מראשות המל"ג; הוא סירב | דה מרקר, 1.5.23

דילוג לתוכן