הודעת מטה מאבק האקדמיה – תהליך בחירת סגן ראש המל"ג | 1.5.23

מטה המאבק של האקדמיה עוקב בדאגה אחרי תהליך בחירת סגן ראש המועצה להשכלה גבוהה. בחירה בנציג של מכללה לא מתוקצבת לתפקיד שומר הסף של האיכות האקדמית מעלה חשש שמדובר בצעד ראשון לפוליטיזציה של המערכת האקדמית בישראל ופגיעה בעצמאותה, שאחריתם אחת: דרדור דרסטי בהישגיה ובמעמדה.

יוזמות החקיקה של הקואליציה והצעות של פורום קהלת לאסדרה של מוסדות לא מתוקצבים ושלילת תקציבים ממוסדות ההשכלה הגבוהה הציבוריים מעלים חשש כבד שפניה של הממשלה ל׳רפורמה׳ נוספת, הפעם באקדמיה.

אנו מצפים שחברות וחברי המל״ג לא יעמדו מנגד לנוכח מגמה זו. אנו בוודאי שלא נעמוד מנגד, שכן חוסנה ועצמאותה של מערכת ההשכלה הגבוהה חשובים לקיומה ושגשוגה של מדינת ישראל.

קישור לפרסום

 

 

 

דילוג לתוכן