גילוי דעת של הסגל במוסדות האקדמיים בישראל | 2.3.23

גילויי דעת של הסגל במוסדות האקדמיים בישראל

בצעד חסר תקדים באקדמיה הישראלית, אלפי חברי וחברות סגל במוסדות האקדמיים השונים חתמו על גילויי דעת (קישורים רצ"ב) כנגד יוזמת הממשלה לבצע הפיכה משטרית שתוצאתה פגיעה אנושה בדמוקרטיה הישראלית, והתארגנו במסגרת מטה משותף למאבק נחוש להצלתה. החותמים מתריעים כי האקדמיה לא תשקוט ולא תקיים שגרת מחקר והוראה לנוכח האיום, ותפעל בכל דרך חוקית העומדת לרשותה להסרתו.

גילויי הדעת שנוסחו באוניברסיטאות ובמכללות השונות שבים ומזכירים כי דמוקרטיה מותנית בעצמאות הרשות השופטת, בשוויון מלא בין אזרחי המדינה, ובהקפדה על זכויות אדם ואזרח, וכי הדאגה מיוזמות הממשלה חוצה גבולות מפלגתיים, וחייבת להטריד כל אזרח ואזרחית במדינת ישראל, השואפים לחיות בחברה דמוקרטית מתוקנת, ברוח עקרונות מגילת העצמאות וכמקובל בכל הדמוקרטיות הנאורות.

מטות הפעולה שהוקמו במרבית האוניברסיטאות והמכללות חוברים כעת לפעולה משותפת אשר – יחד עם מחאת הסטודנטים הצוברת תנופה –  תגביר את נוכחותה והשפעתה של האקדמיה בזירת המאבק. בין השאר מתכוונים חברי הסגל  השותפים להתארגנויות לחבור אל מחאת הסטודנטים, ולהיאבק עימם בהפיכה המשטרית.

במקביל לדאגה העמוקה לזכויות כל אזרחי מדינת ישראל ללא הבדל דת, גזע  ומגדר, מחאת האקדמאים מבטאת את החשש הרב גם מפני פגיעה צפויה בחופש ובמצוינות האקדמית,  שלהם תרומה קריטית לשגשוג כלכלי, מדיני ותרבותי ולשמירה על חוסנה ועוצמתה של מדינת ישראל. בהתאם לכך, מטה הפעולה המשותף לחברי סגל הוראה ומחקר שוקל צעדי מחאה חריפים, ובהם השבתה של הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה.

להלן הקישורים לגילויי הדעת של המוסדות. הקישורים מתעדכנים מעת לעת. כל קישור כולל את הנוסח הספציפי של גילוי הדעת, ואת רשימת החותמים. בחלק מהמוסדות תהליך ההחתמה בעיצומו. יש לנו יותר מ 6000 חתימות.

קישור למקור

 

דילוג לתוכן