גילוי דעת וקריאה לפעולה – מרצות ומרצי האקדמיה בצלאל  | 12.2.23

קישור לגילוי הדעת של מרצות ומרצי בצלאל 12.2.23  ורשימת החותמים.ות

 

גילוי דעת וקריאה לפעולה – מרצות ומרצי האקדמיה בצלאל

אנו, חברות וחברי סגל ההוראה באקדמיה בצלאל, קוראים להתנגד ליוזמות הממשלה לפגיעה אנושה בעצמאותה של מערכת המשפט בישראל – פגיעה שמשמעותה ביטול הפרדת הרשויות, וריכוז כוח בלתי מוגבל

בידי השלטון. מדובר במהלך של שינוי בפועל של שיטת המשטר בישראל.

בשנים האחרונות מדינות כמו הונגריה ופולין עברו תהליכים דומים, בהן נוצלו רוב פרלמנטרי רגעי וכללי הדמוקרטיה בשביל יצירת שינוי מהותי בחוקי המדינות ולפגיעה בעצמאותן של מערכות המשפט. הדבר הביא

לצמצום עד כדי ביטול היכולת לביקורת השלטון, לווה בהחלשת התקשורת, פוליטיזציה של השירות הציבורי,

עלייה משמעותית בשחיתות השלטונית ופגיעה בזכויות מיעוטים. שינוי המשטר הביא לפגיעה בכלכלה, ברווחה, בסביבה, וגם באקדמיה – הפגיעה במערכת המשפט אפשרה פוליטיזציה של האוניברסיטאות, הובילה

לסנקציות כלכליות של גופי מחקר בינלאומיים ולפגיעה חמורה ומיידית בחופש ובמצוינות האקדמית.

הפגיעה המתוכננת צריכה להדאיג כל אזרח.ית במדינה ללא קשר לדעות הפוליטיות. דמוקרטיה אינה רק שלטון הרוב, כי אם גם היכולת לבקר את מהלכי השלטון באמצעות מערכת משפט עצמאית, עקרון הפרדת רשויות, תקשורת חופשית וחופש ביטוי.

הדמוקרטיה היא שיטת שלטון שנועדה לשמור על זכויות הפרט והמיעוטים, ולהבטיח את כבוד האדם וחירותו. בסופו של יום, כולנו נהיה בשלב כזה או אחר של חיינו חלק מקבוצת מיעוט – מוצא, השקפה דתית, דעה פוליטית, מצב סוציו אקונומי, מצב בריאותי, מין, גיל, נטיה מינית. כולנו נזדקק מתישהו להגנה משפטית בלתי תלויה.

עצמאות מערכת המשפט חיונית לקיומה של דמוקרטיה מתוקנת ולשמירה על חוסנה החברתי, הכלכלי,

והמוסרי של המדינה.

זוהי שעת חירום.

אנו קוראות וקוראים לציבור ולכל קהילת בצלאל – מרצות ומרצים, סטודנטיות וסטודנטים, עובדות ועובדי מנהלה, חברות וחברי הנהלה – להשבית את הלימודים ביום שני הקרוב ולהשתתף בהפגנות נגד ההפיכה המשטרית.

 

 

דילוג לתוכן