עמדת "בשער" בנושא כוונת הקואליציה למסד בחוק הכרה בהכשרות מקצועיות כאקוויולנטיות לתואר אקדמי | 16.1.23

ארגון "בשער – קהילה אקדמית למען החברה בישראל" רואה בדאגה גדולה את כוונת הקואליציה למסד בחוק הכרה בהכשרות מקצועיות כאקוויוולנטיות לתואר אקדמי. ההסכמים הקואליציוניים מבטיחים להכיר בשורה של תעודות מקצועיות כשקולות לתואר ראשון כללי לצורך מכרזים ומינויים בשירות המדינה וברשויות המקומיות. גרוע מכך, הם מבטיחים להכיר בהכשרות מקצועיות בתחומים הפרה-רפואיים כשקולים ללימודי תואר ראשון, ובתחום הטיפול באמצעות אומנויות, לחוקק חוק שיכיר בלימודי תעודה בתוכניות לא אקדמיות כשקולים לתואר שני!

הסכמים אלו עומדים בניגוד חריף לאקדמיזציה שעברו מקצועות הטיפול בשני העשורים האחרונים והצבת רף מקצועי גבוה של לימודים אקדמיים והכשרה מעשית מפוקחת בהתאם למתווה מל"ג ומשרד הבריאות. מיסוד הכשרתם והסדרת מעמדם של העוסקים במקצועות אלו הינו לטובת המטופלים וביטחונם ואין לוותר עליהם. להיפך, ראוי להשלים את החקיקה החסרה ולסיים את התהליך. ההסכמים הנוכחיים מבקשים להסיג את המערכת לאחור ויובילו לירידה באיכות הטיפול. הדרך הנכונה היא לעודד את בני ובנות כל הקהילות לרכוש השכלה מקצועית בסטנדרט המוכר על ידי האקדמיה והשירות הציבורי, למענם ולמען החברה הישראלית כולה.

ארגון "בשער" רואה בדאגה את הניסיון לעקוף את הדרישה להכשרה אקדמית נאותה של כלל משרתי השירות הציבורי. שאיפה זו אינה משקפת דאגה לקהילה כלשהי, אלא מסכנת את כלל הציבור.

"בשער" קורא לממשלה ולכנסת להשלים את הליך החקיקה בעניין הטיפול באמצעות אומנויות, לא לשנות את החוק בנוגע למקצועות הפרה-רפואיים ולהבטיח רף מקצועי גבוה של כלל עובדי השרות הציבורי.

 

******

קישור לנייר העמדה כקובץ: BaShaars Position_vocational training_16.1.23

התייחסות לנייר העמדה בתקשורתבכירים באקדמיה נגד ההסכם עם החרדים: הכרה בתעודות מקצוע לצורך מינוי? סכנה  | YNET, 17.1.23

דילוג לתוכן