עמדת "בשער" בנושא חופש ההפגנה בקמפוסים בעקבות אירועי הימים האחרונים | 29.5.22

עמותת 'בשער קהילה אקדמית למען החברה בישראל', מגנה את המתקפה המתלהמת מצד גורמים פוליטיים, ציבוריים ותקשורתיים על מוסדות להשכלה גבוהה והעומדים בראשם בעקבות אירועי ״יום הנכבה ויום האדמה״.

חופש הביטוי והחופש האקדמי בחברה דמוקרטית הינם מאבני היסוד עליהן בנויה האקדמיה והבסיס לערכיה ואיכותה. חופש הביטוי מתבטא ביכולת לתת מקום לגילויי מחאה ולהכלת מגוון דעות שונות גם אם אינן נוחות, זאת כל עוד הדברים הנאמרים והמעשים הנעשים הינם במסגרת החוק ואינם דברי הסתה הנגררים לאלימות פיזית או מילולית. כל אלו מוסדרים בחוקות והתקנונים של המוסדות האקדמיים. כפי שגם עולה מהמכתב של ועד ראשי האוניברסיטאות, אירועי יום הנכבה שאושרו על ידי המוסדות היו ברוח זאת ובמסגרת החוק. ככל שיש טענות על מעשים חורגים של יחידים, ובפרט כאלו שמחוץ לחוק, יש לטפל בהם במסגרות המשפטיות.

אנחנו רואים בדאגה רבה את השיח המתלהם והמוקצן שבא יחד עם כניסת הסכסוך הישראלי פלסטיני אל תוך האקדמיה, שמטרתו הישגים פוליטיים ומעמיד את המוסדות והנשיאים העומדים בראשם בעין הסערה. ההידרדרות מכאן לפגיעה בחופש האקדמי ודרישה מהאקדמיה להתיישר על פי קו פוליטי זה או אחר עלולה להיות מהירה. הקריאה למניעת תקציבים הינה תחילתו של מדרון חלקלק.

אנחנו קוראים לכל הגורמים המעורבים לשמור על האקדמיה וערכיה בכלל ובהם החופש האקדמי והאוטונומיה המוסדית. בפרט, אסור לתת לסכסוך הפוליטי לפגוע בהם.

******

קישור לנייר העמדה: Bashaar_EMDA1_29.5.22

דילוג לתוכן