עמדת "בשער" ביחס לפסיקת בג"ץ בסוגית מסלולי לימוד באקדמיה בהפרדה מגדרית

בהחלטתם לא להתערב במדיניות המל"ג, לא קבעו השופטים שזו מדיניות רצויה – להיפך, בג"ץ ציין שמדיניות המל"ג פוגעת בזכויות שונות לשוויון בכלל ולשוויון לנשים בפרט.

שילוב הקהילה החרדית בישראל בהשכלה הגבוהה, ובהמשך בחברה ובשוק העבודה, הוא מטרה חשובה ומקובלת על רוב החברה הישראלית. בהקשר של לימודים אקדמיים, שהוא אך ורק אחד הפתרונות לשילוב מתוך קשת המקצועות המודרניים, מל"ג, ות"ת, המוסדות האקדמיים, קרנות שונות, כולם עוסקים כבר יותר מעשור בהשגת מטרה זו.

ארגון "בשער – קהילה אקדמית למען החברה בישראל" תומך בכך אך סובר שנכון לעשות זאת תוך מתן סיוע לחרדיות ולחרדים במסגרות הקיימות ולא על ידי הקמת מסגרות מופרדות מגזרית ומגדרית.

יחד עם זאת, "בשער" מכבד את פסיקת רוב שופטי הבג"צ שהחליטו לאשר המשך קיומן של המסגרות המופרדות לחרדיות ולחרדים (לתואר ראשון בלבד ורק בכיתות הלימוד) כאמצעי להשגת היעד, וזאת תוך הכרה בכך שקיומן מהווה פגיעה בשוויון בכלל ובנשים בפרט ותוך איסור מפורש להדרת מרצות.

ארגון "בשער" קורא למל"ג להיות קשובים לרוח החלטת בג"צ ולקבוע וליישם מדיניות לא פוגענית שתקדם את שילובם של חרדיות וחרדים בהשכלה הגבוהה מבלי לפגוע בערכי היסוד של האקדמיה ותוך הכוונת המשאבים העצומים שהוקצו להפרדה להתמודדות עם חסמים משמעותיים ולהקטנת הנשירה של חרדים בדרך לתואר אקדמי ראוי.

 

22.7.2021

***********

קישור לפסיקת בג"ץ
קישור לעמדת "בשער" בנושא שילוב חרדים בהשכלה הגבוהה מה-29.11.2018

דילוג לתוכן