סרטון: פורום השכלה גבוהה: מפגש מס' 52 – כנס מקוון – שלישי בסדרה: ישראל – השכלה גבוהה בחברה רב-תרבותית. נושא הכנס: הנגשת השכלה גבוהה לחברה החרדית | ד"ר נעמי פרל ופרופ' עודד נבון | 9.6.21

הפורום להשכלה גבוהה
סדרת המפגשים השנתית – 2021 – בנושא:
ישראל – השכלה גבוהה בחברה רב תרבותית | עשור להחלטת המל"ג מיום 10.1.2011 בנושא הנגשת ההשכלה הגבוהה למגזרים יחודיים

 

מפגש שלישי בסדרה

הנגשת השכלה גבוהה לחברה החרדית
יו"רים ומנחים: ד"ר נעמי פרל ופרופ' עודד נבון

יום רביעי ה-9.6.21 בשעות 20:30-18:00, בזום

תוכנית המפגש:

ברכות
ד"ר ורד אריאל נהרי, מנכ"לית "בשער"
פרופ' עירד יבנה, "בשער" ומנכ"ל מוסד שמואל נאמן

דברי פתיחה
פרופ' עודד נבון, "בשער" והאוניברסיטה העברית

שילוב חרדים במערכת ההשכלה הגבוהה – סקירה

ד"ר לי כהנר, מכללת אורנים והמכון הישראלי לדמוקרטיה

המסגרות החרדיות (המח"רים)

הרב צבי שרייבר, קמפוס לוסטיג, המרכז האקדמי לב

שילוב במוסד האם

גב' מיכל ברק, ראש יחידת גיוון, האוניברסיטה העברית

פאנל: ההשפעה של כניסת החרדים להשכלה הגבוהה על האקדמיה ועל החברה החרדית והכללית

בהשתתפות:

ד"ר נחומי יפה, אוניברסיטת תל אביב
הרב יהושע פפר, עורך כתב העת החרדי 'צריך עיון'
פרופ' נויה רימלט, אוניברסיטת חיפה

 

כל מפגשי הסדרה:

  1. מבט השוואתי: ארה"ב, דרום אפריקה, סינגפור וישראל | יו"ר פרופ' גילי דרורי, 28.4.21
  2. הנגשת השכלה גבוהה לחברה הערבית | יו"ר פרופ' ראמי חג'-עלי, 24.5.21, 20:30-18:00
  3. הנגשת השכלה גבוהה לחברה החרדית | יו"ר פרופ' עודד נבון, 9.6.21, 20:30-18:00
  4. תובנות אתגרים ומבט לעתיד | יו"ר פרופ' שמעון ינקלביץ', 20.7.21, 20:30-18:00
דילוג לתוכן