עמדת "בשער" בעניין מניעת פרס ישראל מפרופ' עודד גולדרייך | 10.4.21

אכזבה ודאגה עמוקה מהחלטת שר החינוך
שלא לאשר את מתן פרס ישראל לפרופ׳ עודד גולדרייך

דעתו הפוליטית של מועמד לפרס אינה יכולה להוות עילה לפסילתו כזוכה בפרס ישראל

 

״בשער״ – קהילה אקדמית למען החברה בישראל מביעה אכזבה ודאגה עמוקה על החלטת שר החינוך שלא לאשר את מתן פרס ישראל לפרופ׳ עודד גולדרייך.

״פרס ישראל הוא הפרס החשוב והיוקרתי ביותר הניתן במדינת ישראל… הזוכים הם אזרחי ישראל… שגילו הצטיינות מיוחדת, מצוינות ופריצת דרך בתחומם או שתרמו תרומה מיוחדת לחברה בישראל״*.

לפרופ׳ גולדרייך יש שם עולמי על הישגיו יוצאי הדופן במתמטיקה ועל כן נבחר לקבל את הפרס ע״י ועדה מקצועית בלתי תלויה.

חופש הביטוי הינו אבן יסוד במשטר דמוקרטי ולכן ארגון בשער מצטרף לעמדת האקדמיה הישראלית למדעים ונשיאי האוניברסיטאות וקובע כי דעתו הפוליטית של מועמד לפרס אינה יכולה להוות עילה לפסילתו כזוכה בפרס ישראל.

*מתוך אתר משרד החינוך

דילוג לתוכן