תגובת "בשער" לפניית ועדת ההיגוי לקידום מדעי הרוח של המל"ג

מתוך מחויבותו של ארגון "בשער" לאקדמיה ולחברה בישראל, נענינו לפניית ועדת ההיגוי לקידום מדעי הרוח של המועצה להשכלה גבוהה, להציג עמדה בנושא.

ועדת המל"ג הוקמה בנובמבר 2020 על מנת לגבש הצעה לתוכנית עבודה הכוללת המלצות קונקרטיות, תיעדוף, לו"ז ואופני יישום לקידום תחום מדעי הרוח בהשכלה הגבוהה.

ארגון "בשער" הגיש נייר עמדה התומך בצורך להציב את מדעי הרוח במקומם הראוי בין מקצועות הליבה האקדמיים ולעודד את המחקר ביסודות התרבות האנושית: הפילוסופיה, ההיסטוריה, התרבות, הדת, הלשון, הספרות, האומנות, תחומי המחקר והלימוד של הסביבה והמגדר ועוד.

ארגון "בשער" מחויב להירתם להלכה ולמעשה לכל דיון וסיוע בקידום הנושא.

קישור לנייר העמדה: תגובת "בשער" לפניית ועדת ההיגוי של המל"ג לקידום מדעי הרוח ינואר 2021

תודה לחבר "בשער" פרופ' איתמר גרינולד שכתב את המסמך ולחברי הוועדה היוזמת

דילוג לתוכן