סרטון: מפגש חברי "בשער" עם מר יזהר שי, שר המדע והטכנולוגיה | 24.12.2020

 

 

 

 

במסגרת סדרת מפגשים שאנו עורכים עם קובעי מדיניות בהשכלה הגבוהה, ובהמשך למפגשים שקיימנו עם שר ההשכלה הגבוהה ויו"ר המל"ג ח"כ זאב אלקין, עם יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, ח"כ רם שפע, עם יו"ר הועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת)פרופ' יפה זילברשץ, ועם סיו"ר המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג), פרופ' אדו פרלמן, שמחנו להזמינכם למפגש זום עם מר יזהר שי, שר המדע והטכנולוגיה.

ביקשנו לשמוע משר המדע והטכנולוגיה על פעילותו של משרד המדע בכל הנוגע להשכלה הגבוהה, ועל מקומו בהקשר זה בהנתן קיומו של המשרד להשכלה גבוהה ומשלימה.
המפגש התקיים בהנחיית פרופ' סיגל אלון ופרופ' דוד לוי-פאור ביום חמישי, 24.12.2020 בשעה 16:00 ונמשך כשעה, במסגרתה ענה שר המדע והטכנולוגיה גם על שאלות ממשתתפי המפגש שנמסרו עם ההרשמה.

 

חברות וחברי סגל אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה המעוניינים להצטרף ל"בשער" מוזמנים לעשות זאת בקישור זה.

מפגש במסגרת סדרת מפגשי בשער עם קובעי מדיניות בתחום ההשכלה הגבוהה
דילוג לתוכן