תשובת היועץ המשפטי לממשלה על המכתב מטעם ארגון "בשער"

בתאריך 07/08/2019, פירסמנו באתר מכתב ליועץ המשפטי לממשלה אשר עסק בנושא המינויים לועדה לתכנון ותקצוב (קישור).

במכתב מתבקש היועמ"ש לבחון
את סוגיית המינויים לות"ת אל מול החשש לפגיעה ביכולתה של ות"ת לתפקד
כגוף מקצועי ובלתי תלוי, ובמיוחד להתייחס לשאלת אי הארכת מינויו של פרופ' יוסי
שיין בהחלטת שר בממשלת מעבר והחשש שימונה לו מחליף שאינו מתאים, וזאת ללא
קריטריונים לכשירות וללא הליך מינוי שקוף.

בתאריך 12/09/2019 קיבלנו תשובה ממשרדה של עורכת הדין דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.

בסעיף 5 במכתב שקיבלנו הובהר כי
שני הנציגים שימונו לות"ת יהיו מקרב נציגי האקדמיה תוך התייעצות עם ועד ראשי
האוניברסיטאות, ובהתאם להוראות הנחיית היועץ המשפטי לממשלה למועמד לא תהיה זיקה
פוליטית, אישית או עסקית לשר משרי הממשלה. 

אנו מקווים שפנייתנו תרמה
להבהרה זו וכי החברים הממומנים יהיו ראויים ויפעלו לקידום ההשכלה הגבוהה בישראל.

בברכה,

פרופ' חגית
מסר-ירון, יו"ר "בשער"

עו"ד אבי
רונן, מנכ"ל "בשער"

פרופ' שמעון
ינקלביץ', ראש פורום השכלה גבוהה

תשובת לשכת היועץ המשפטי למכתב מטעם "בשער" בנושא המינויים לועדה לתכנון ותקצוב
דילוג לתוכן