פורום השכלה גבוהה: מפגש 42 המכללות האקדמיות לחינוך- חזון מול מציאות

https://www.youtube.com/watch?v=F9CTFCwjccs

פורום השכלה גבוהה המובל ע"י עמותת "בשער- קהילה אקדמית למען החברה בישראל" ומוסד שמואל נאמן. במהלך תשע"ט (2018-2019), נערכו 4 מפגשים במסגרת פורום השכלה גבוהה בנושא מהפכת המכללות בעבור חצי יובל- הישגים ואתגרים.

ב-24.3.2019 נערך המפגש השלישי בסדרה אשר עסק בנושא "המכללות האקדמיות לחינוך- חזון מול מציאות", ובמסגרתו התקיים פאנל בנושא הכשרת המורים בישראל כחלק ממניפת הפעילות של ההשכלה הגבוהה בישראל. הפאנל העמיק ביחסי הגומלין המורכבים בין האקדמיה, משרד החינוך והחברה בישראל.

פרטים נוספים על המפגש:

מיקום המפגש: אוניברסיטת תל אביב

סקירה והנחייה: פרופ' ציפי ליבמן, נשיאת מכללת סמינר הקיבוצים

חזון: מר איל רם, סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה, משרד החינוך

פאנל: המציאות – חוזקות וחולשות:

  • פרופ' יזהר אופלטקה, אוניברסיטת תל אביב, בית הספר לחינוך
  • פרופ' יערה בר – און, נשיאת אורנים – המכללה האקדמית לחינוך  
  • פרופ' רוני לידור, נשיא המכללה האקדמית בוינגייט, יו"ר רמ"א  

מגיבה: ד"ר רבקה ודמני שאומן, מכללת סמינר הקיבוצים, הועדה לתכנון ותקצוב

דילוג לתוכן