גילוי דעת בנושא שילוב חרדים בהשכלה הגבוהה

עמותת "בשער" תומכת בשילוב חרדים וחרדיות במרחב הציבורי הישראלי, בתעסוקה ובהשכלה הגבוהה.

עם זאת, לימודים נפרדים מגדרית ומגזרית עומדים בסתירה מהותית לערכי היסוד של הדמוקרטיה- שוויון, פלורליזם וחשיפה לאחר. אנו מודאגים מהאופן שבו המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) מוותרת על עקרונות יסוד דמוקרטיים ואקדמיים ומגמישה אותם מעבר למדיניותה המוצהרת.

מהלכי המל"ג האחרונים מוליכים לכרסום נוסף של ערכי יסוד אלו. הפרדה מגדרית ומגזרית באקדמיה אינה מוצדקת ואינה ראויה בשום מדינה דמוקרטית. זוהי שגיאה היסטורית, שתפגע באקדמיה ובחברה הישראלית, ובתוכה גם בציבור החרדי.

אנו קוראים לקובעי המדיניות להימנע מהנחיות המתירות ומעודדות הפרדה מגדרית ומגזרית באקדמיה, לקבוע מנגנוני אכיפה ברורים למניעתה, להתנגד ליוזמות שמנסות למסד הפרדה בחקיקה, ולפעול פעולה נמרצת לחיוב לימודי ליבה במערכת החינוך החרדית.

הערה: הודעה זו פורסמה בעיתון "הארץ" בתאריך 29/11/2018. לקריאת ההודעה שפורסמה לחצו כאן

עמותת "בשער" תומכת בשילוב חרדים וחרדיות במרחב הצבורי בישראל, בתעסוקה ובהשכלה הגבוהה.
דילוג לתוכן