קריאה לשמירת עצמאותה של מערכת ההשכלה הגבוהה | 14 יולי 2018

"בשער- קהילה אקדמית למען החברה בישראל" קוראת לדה-פוליטיזציה של ההשכלה הגבוהה בישראל. עוצמתם של החברה והכלכלה בישראל תלויים בהיות מערכת ההשכלה הגבוהה עצמאית, חופשית ופתוחה. כל פגיעה בה עלולה להיות איום ממשי על דמותה, חוסנה ועתידה של מדינת ישראל.

עצמאותה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל עוגנה לפני עשרות שנים ע"י הכנסת ובהחלטת ממשלה, שהגדירו את המנגנונים הממלכתיים הנדרשים לכך, ואיפשרו את בנייתה והעצמתה של מערכת זו. לצד אוניברסיטאות המחקר שהניבו הישגים מרשימים ובהם פרסי נובל ופיתוחים טכנולוגיים פורצי דרך, הוקמו מכללות ציבוריות ברחבי הארץ, מכללות לחינוך, אקדמיות ומכללות פרטיות, וההשכלה הגבוהה הפכה לנגישה לכל אדם שעומד בדרישות האקדמיות.

"בשער" היא עמותה א-פוליטית הפועלת בממשק בין האקדמיה לחברה בישראל. חברים בה, ופועלים במסגרתה בהתנדבות 1700 אנשי אקדמיה מכל מוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ. העמותה ערה לצורך להעמיד את הישגיה של ההשכלה הגבוהה בארץ לרשות החברה בישראל ולטובתה. בכלל זה עומדת הסוגיה על הגדלת מספר הרופאים בישראל, סוגיה מורכבת הנדרשת לשיקול דעת מקצועי נרחב. ההחלטה על הקמת בי"ס נוסף לרפואה צריכה להיות החלטה מקצועית הנבחנת אל מול אלטרנטיבות ותוך הערכת מכלול גורמים והשלכות מקצועיות, אקדמיות, כלכליות וחברתיות. החלטות כאלה מתקבלות בועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) ובאות, בסופו של דבר, לאישור במועצה להשכלה גבוהה (מל"ג).

ההתערבות של הדרג הממשלתי בשיקולים מקצועיים של המל"ג והות"ת עלולה למנוע מהם להמשיך ולהוביל את ההשכלה הגבוהה בישראל על פי מיטב הסטנדרטים המקצועיים והאקדמיים הבינלאומיים. הגמישות המקצועית שניתנה למערכת כדי שתוכל לשגשג ולהתפתח נוצלה לרעה על ידי שרי חינוך ורופפה איזונים ובלמים חיוניים. מחוייבותם של המל"ג והות"ת לקיימות המחקר וההוראה האקדמיים בישראל חייבת להיות מוחלטת. מחובתם החוקית, הציבורית והמקצועית של חברי המל"ג והות"ת להתגד לתהליכי קבלת החלטות פגומים ולפגיעה במנגנונים המופקדים על מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. לאחרונה מחו שלושה מחברי ות"ת על החלטה שהתקבלה ללא דיון הולם ומבוקר כנדרש וכמקובל ובלחצו של שר החינוך, מר נפתלי בנט, המשמש בתוקף תפקידו כיו"ר המועצה להשכלה גבוהה.

"בשער" מחזקת ידיהם של מי שבחרו להצביע על כשלים אפשריים, מעודדת את הקהילה האקדמית בישראל- ובפרט את המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב- לדבוק בערכי האקדמיה ללא פשרות, וקוראת לציבור הרחב לתמוך במערכת ובהישגיה. "בשער" קוראת לקיים דיון ציבורי ובחינה של ההתרופפות באיזונים והבלמים בין הדרג הפוליטי לבין הדרגים המקצועיים המופקדים על ענייני ההשכלה הגבוהה בישראל.

"בשער- קהילה אקדמית למען החברה בישראל" קוראת לדה-פוליטיזציה של ההשכלה הגבוהה בישראל. עוצמתם של החברה והכלכלה בישראל תלויים בהיות מערכת ההשכלה הגבוהה עצמאית, חופשית ופתוחה. כל פגיעה בה עלולה להיות איום ממשי על דמותה, חוסנה ועתידה של מדינת ישראל.
דילוג לתוכן