פורום השכלה גבוהה: מפגש 39 המשבר במערכות הרגולציה של ההשכלה הגבוהה

https://www.youtube.com/watch?v=7XhD0ueurok

פורום השכלה גבוהה המובל ע"י עמותת "בשער- קהילה אקדמית למען החברה בישראל" ומוסד שמואל נאמן. ב-25.5.2018, על רקע השינויים במערכת הרגולציה של ההשכלה הגבוהה, נערך מפגש העוסק במשברים במערכת הרגולטורית.

הפורום התגבש על רקע תהליכי המינוי והחלפת האישים במל"ג בשנת 2018 אשר העלו צורך לקיים מפגש לדיון ביקורתי בתהליכים המתרחשים במערכת זו. הפורום התמקד בבחינה ביקורתית של משמעותם של שינויים נרחבים אלה על מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.

פרטים נוספים על המפגש:

מיקום המפגש: אוניברסיטת תל אביב

סקירה והנחייה: פרופ' שמעון ינקלביץ, אוניברסיטת תל אביב

פאנל:

  • פרופ' אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה
  • פרופ' חגית מסר ירון, אוניברסיטת תל אביב
  • פרופ' דניאל הרשקוביץ, יו"ר המועצה הלאומית למחקר ופיתוח
  • עו"ד עדנה הראל, לשעבר ראשת תחום יעוץ וחקיקה (כלכלי), משרד המשפטים
דילוג לתוכן