פורום השכלה גבוהה: מפגש 33 המועצה להשכלה גבוהה – לאן?

פורום השכלה גבוהה המובל ע"י עמותת "בשער- קהילה אקדמית למען החברה בישראל" ומוסד שמואל נאמן. ב- 14.6.2016 התקיים מפגש זה לדיון על פני המועצה להשכלה גבוהה וההשפעות הפוליטיות עליה.

https://www.youtube.com/watch?v=FFWzcpaKm9U

פרטים נוספים על המפגש:

מושב 1 – עצמאות המועצה להשכלה גבוהה בהשתתפות:

פרופ' חנוך גוטפרוינד, יו"ר עמותת "בשער", נשיא האוניברסיטה העברית לשעבר (מנחה)

פרופ' פרץ לביא, נשיא הטכניון, יו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות

פרופ' מרדכי (מוטה) קרמניצר, סגן נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

פרופ' משה מאור, המחלקה למדע המדינה, מופקד הקתדרה ע"ש משפחת וולפסון למנהל ציבורי,  האוניברסיטה העברית בירושלים


מושב 2 – על פוליטיקה ואקדמיה בהשתתפות:

פרופ' זאב תדמור, יו"ר מוסד שמואל נאמן, נשיא הטכניון לשעבר (מנחה)

אילה פרוקצ'יה, שופטת בית המשפט העליון (בדימוס)

פרופ' אמריטוס עמי וולנסקי, אוניברסיטת תל אביב, המדען הראשי של משרד החינוך לשעבר

פרופ' נחמיה פרידלנד, המכללה האקדמית תל אביב – יפו, נשיא לשעבר

פרופ' אילון ועדיה, ראש מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

דילוג לתוכן