פורום השכלה גבוהה: מפגש 32 מעבר מכללות אקדמיות לחינוך לתקצוב ות"ת

פורום השכלה גבוהה המובל ע"י עמותת "בשער- קהילה אקדמית למען החברה בישראל" ומוסד שמואל נאמן. ב- 1.4.2016 התקיים מפגש זה לדיון על ההשפעות של כניסת המכללות האקדמיות לחינוך לתקצוב ות"ת.

https://www.youtube.com/watch?v=SQJK6UtlM5k

פאנל בהשתתפות:

פרופ' רוני לידור, נשיא מכללת וינגייט, יו"ר ועד ראשי המכללות האקדמיות לחינוך (מנחה)

פרופ' תמר אריאב, נשיאת המכללה האקדמית  בית ברל

גב' מיכל נוימן, סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג

מר איל רם, סמנכ״ל ומנהל מינהל עובדי הוראה, משרד החינוך

דילוג לתוכן