פורום השכלה גבוהה: מפגש 26 שאלות עקרוניות הקשורות ללימודים אקדמיים לאוכלוסייה החרדית

פורום השכלה גבוהה המובל ע"י עמותת "בשער- קהילה אקדמית למען החברה בישראל" ומוסד שמואל נאמן. ב- 31.1.2014 התקיים מפגש זה לדיון על שאלות עקרוניות הקשורות ללימודים אקדמיים לאוכלוסייה החרדית.

https://www.youtube.com/watch?v=BtjTo3OLy44

מנחה: פרופ' פרנסס רדאי – יו"ר CONCORD – מרכז לחקר המשפט הבינלאומי בישראל ויו"ר Task force בעניין אפליה נגד נשים מטעם מועצת זכויות האדם של האו"ם.
פאנל בהשתתפות: 
מר שחר אילן – סמנכ"ל מחקר והסברה, חדו"ש לחופש דת והסברה
גב' עדינה בר שלום – יו"ר המכללה החרדית ירושלים"בשער" ויו"ר מכון מגיד, האוניברסיטה העברית
ד"ר ראובן גל – ראש פרויקט "שילוב חרדים", מוסד שמואל נאמן, הטכניון.
המפגש נערך באוניברסיטת תל-אביב

דילוג לתוכן