פורום השכלה גבוהה: מפגש 22 "האמנה האקדמית" שגובשה במסגרת הפורום להשכלה גבוהה

פורום השכלה גבוהה המובל ע"י עמותת "בשער- קהילה אקדמית למען החברה בישראל" ומוסד שמואל נאמן. ב-21.12.2012 התקיים מפגש אשר עסק בהצגת האמנה האקדמית שגובשה במסגרת הפורום להשכלה גבוהה.

מטרת האמנה היא לנסח את העקרונות הבסיסיים המגדירים את מעמדה, אופייה ותפקידיה של מערכת ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל ,את המבנה הרצוי שלה, את יחסי הגומלין בינה לבין הממשל ומערכות ציבוריות אחרות, ואת מערכת היחסים בין המוסדות השונים. אם כל הגורמים הנוגעים בדבר יקבלו את העקרונות שבבסיס האמנה ויסכימו לפעול על פיהם, מסמך זה יוכל לשמש כאמנה אקדמית אשר תבטיח את חזון מערכת ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל.

https://www.youtube.com/watch?v=fAB2GgsulIE

יו"ר המפגש: פרופסור זאב תדמור ובפאנל השתתפו מר משה ויגדור, מנכ"ל מל"ג/ות"ת ופרופסור זאב צחור, לשעבר נשיא מכללת ספיר.

https://www.youtube.com/watch?v=08sl45RuwXM&t=3s

המרצים במפגש: 

פרופ' שרה גורי רוזנבליט, דיקן טכנולוגיות ופיתוח, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר עמי שליט, מנהל ומזכיר אקדמי, מדרשת פיינברג, מכון וייצמן למדע
המפגש נערך באוניברסיטת תל-אביב

דילוג לתוכן