פורום השכלה גבוהה: מפגש 21 תכנון עתיד ההשכלה הגבוהה הציבורית והפרטית

פורום השכלה גבוהה המובל ע"י עמותת "בשער- קהילה אקדמית למען החברה בישראל" ומוסד שמואל נאמן. ב-20.1.2012 התקיים מפגש אשר עסק בתכנון עתיד ההשכלה הגבוהה בישראל.

https://www.youtube.com/watch?v=426RdrqkPEs

המרצים במפגש:
מר משה ויגדור – מנכ"ל מל"ג/ות"ת
פרופ' רבקה כרמי – נשיאת אוניברסיטת בן גוריון; יו"ר ור"ה
פרופ' עליזה שנהר – נשיאת המכללה האקדמית עמק יזרעאל; יו"ר ור"מ
פרופ' זאב נוימן – נשיא המסלול האקדמי המכללה למינהל.
מנחה המפגש: פרופ' יעקב עירם – אוניברסיטת בר-אילן, "בשער".

https://www.youtube.com/watch?v=08sl45RuwXM&t=3s

המרצים במפגש: 

פרופ' שרה גורי רוזנבליט, דיקן טכנולוגיות ופיתוח, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר עמי שליט, מנהל ומזכיר אקדמי, מדרשת פיינברג, מכון וייצמן למדע
המפגש נערך באוניברסיטת תל-אביב

דילוג לתוכן