פרסום ממצאי ועדת "בשער" למדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל

ועדה אשר בראשה עמד פרופ' יהושע יורטנר גיבשה במשך מספר חודשים דו"ח שנושאו "מעמד ההשכלה הגבוהה ואוניברסיטאות המחקר בישראל: תמרורי אזהרה וקווי מדיניות". הדו"ח הוגש לנשיא המדינה ושימש תמרור אזהרה משמעותי ראשון לשחיקה במעמדן של אוניברסיטאות המחקר בישראל.

ניתן לעיין בדו"ח זה בקישור

ועדה אשר בראשה עמד פרופ' יהושע יורטנר גיבשה במשך מספר חודשים דו"ח שנושאו "מעמד ההשכלה הגבוהה ואוניברסיטאות המחקר בישראל: תמרורי אזהרה וקווי מדיניות".
דילוג לתוכן