פרסום ממצאי דו"ח "בשער" למדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל

ועדה אשר בראשה עמד פרופ'
יהושע יורטנר, נשיא האקדמיה
הישראלית למדעים לשעבר, גיבשה
במשך מספר חודשים דו"ח
שנושאו "מעמד ההשכלה הגבוהה
ואוניברסיטאות המחקר בישראל:
תמרורי אזהרה וקווי מדיניות".

הדו"ח הוגש לנשיא המדינה
ושימש תמרור אזהרה משמעותי
ראשון לשחיקה במעמדן של
אוניברסיטאות המחקר בישראל.
דילוג לתוכן