פרסום ממצאי ועדת "בשער" למדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל

ועדה אשר בראשה עמד פרופ' יהושע יורטנר גיבשה במשך מספר חודשים דו"ח שנושאו "מעמד ההשכלה הגבוהה ואוניברסיטאות המחקר בישראל: תמרורי אזהרה וקווי מדיניות".

ועדה אשר בראשה עמד פרופ' יהושע יורטנר גיבשה במשך מספר חודשים דו"ח שנושאו "מעמד ההשכלה הגבוהה ואוניברסיטאות המחקר בישראל: תמרורי אזהרה וקווי מדיניות". הדו"ח הוגש לנשיא המדינה ושימש תמרור אזהרה משמעותי ראשון לשחיקה במעמדן של אוניברסיטאות המחקר בישראל.

ניתן לעיין בדו"ח זה בקישור