מצטרפים לקהילת בשער

הפורום להשכלה גבוהה - סדרת 2021: ישראל - השכלה גבוהה בחברה רב-תרבותית

עשור להחלטת המל"ג מיום 10.1.2011 בנושא הנגשת ההשכלה הגבוהה למגזרים יחודיים

שילוב מוצלח של החרדים והערבים בחברה הוא חיוני למדינת ישראל. על כך יש הסכמה. אבל איך עושים את זה?

לפני עשור קיבלה הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה החלטה על הנגשת השכלה גבוהה למגזרים יחודיים. ההחלטה באה לתת מענה להרכב הדמוגרפי של ישראל שקימות בו קבוצות שהנגישות שלהן להשכלה גבוהה היא נמוכה, בעיקר: האוכלוסייה הערבית, והאוכלוסייה החרדית.

הקימו צוותי עבודה, פיתחו מודלים, ייסדו תוכניות תמיכה ייעודיות – ועברו להן 10 שנים.

בסדרה של 4 מפגשים אנחנו הולכים לבדוק מה קרה בעשור הזה: מה למדנו? מה הצליח? מה לא הצליח? ומה הלאה?

מפגש פתיחה: מבט השוואתי: ארה"ב, דרא"פ, סינגפור וישראל

COMPARATIVE PERSPECTIVES: USA, SOUTH AFRICA, SINGAPORE, ISRAEL

יו"ר ומנחה: פרופ' גילי דרורי
Chair: Prof. Gili Drori 

במפגש הפתיחה הוצג מבט השוואתי על הנגשת השכלה גבוהה בחברות מגוונות-חברתית ולעיתים אף שסועות ברחבי העולם: ארצות הברית, דרום אפריקה, סינגפור וישראל.

מפגש ראשון |  Opening Session 

מפגש זה (בלבד) התקיים בשפה האנגלית

יום רביעי ה-28.4.21 בשעות 21:00-19:00, בזום
Wednesday, 28th April 2021, 19:00-21:00, Zoom

Program:

Greetings
Dr. Vered Ariel-Nahai, CEO BaShaar
Prof. Irad Yavneh, BaShaar's Academic Forum & Director of Samuel Neaman Institute for National Policy Research
Introduction
Prof. Gili Drori, BaShaar & The Hebrew University of Jerusalem
Gender and Faith Related Issues in US Higher Education
Prof. Sheldon Rothblatt, University of California, Berkeley
in conversation with
Prof. Sarah Guri-Rosenblit, The Open University of Israel
Access and equity in higher education in post-apartheid South Africa
Prof. Gerald Wangenge Ouma, University of Pretoria, South Africa
Higher education in diverse societies – Singapore 
Prof. Bertil Andersson, Former President of, Nanyang Technological University, Singapore
Opening higher education to the Ultra-orthodox in Israel: accommodating idiosyncrasies, preserving academic values
Prof. Manuel Trajtenberg, Tel Aviv University, Former Chairman of the Planning and Budgeting Committee; Director, Institute of National Security Studies (INSS)
Discussion

מפגש שני: הנגשת השכלה גבוהה לחברה הערבית

יו"ר ומנחה: פרופ' ראמי חג'-עלי

במפגש נדבר על ההשכלה הגבוהה במגזר הערבי – התפתחותה, היבטים שונים, יעדים, השפעות חסמים ומגמות.
24.5.21 בשעות 20:30-18:00

פרטים נוספים בקרוב

מפגש שלישי: הנגשת השכלה גבוהה לחברה החרדית

יו"ר: פרופ' עודד נבון 

מנחים: ד"ר נעמי פרל ופרופ' עודד נבון
במפגש נדבר על שילוב חרדים באקדמיה בהפרדה ובשילוב מלא ונבחן את השפעת השילוב על האקדמיה, על הקהילה החרדית ועל החברה הישראלית כולה.
9.6.21 בשעות 20:30-18:00

פרטים נוספים בקרוב

מפגש רביעי ומסכם: תובנות אתגרים ומבט לעתיד

יו"ר ומנחה: פרופ' שמעון ינקלביץ'

במפגש הרביעי והמסכם נדבר על תובנות ואתגרים ועל עתידה של ההשכלה הגבוהה בחברה הרב-תרבותית בישראל באספקטים שונים: חברתיים, חינוכיים, כלכליים, מערכתיים, מוסדיים ותעסוקתיים.
20.7.21 בשעות 20:30-18:00

פרטים נוספים בקרוב

הצטרפו אלינו! לא רק בגלל שזה חשוב אלא גם בגלל שזה מעניין

דילוג לתוכן