הצטרפות לקהילת "בשער"

תרומה ל"בשער"

"בשער" - ניירות עמדה

עמדת "בשער" בנושא

כוונת הקואליציה למסד בחוק הכרה בהכשרות מקצועיות כאקוויוולנטיות לתואר אקדמי

נייר העמדה כקובץ: BaShaars Position_vocational training_16.1.23

 16.1.2023

ארגון "בשער – קהילה אקדמית למען החברה בישראל" רואה בדאגה גדולה את כוונת הקואליציה למסד בחוק הכרה בהכשרות מקצועיות כאקוויוולנטיות לתואר אקדמי. ההסכמים הקואליציוניים מבטיחים להכיר בשורה של תעודות מקצועיות כשקולות לתואר ראשון כללי לצורך מכרזים ומינויים בשירות המדינה וברשויות המקומיות. גרוע מכך, הם מבטיחים להכיר בהכשרות מקצועיות בתחומים הפרה-רפואיים כשקולים ללימודי תואר ראשון, ובתחום הטיפול באמצעות אומנויות, לחוקק חוק שיכיר בלימודי תעודה בתוכניות לא אקדמיות כשקולים לתואר שני!

הסכמים אלו עומדים בניגוד חריף לאקדמיזציה שעברו מקצועות הטיפול בשני העשורים האחרונים והצבת רף מקצועי גבוה של לימודים אקדמיים והכשרה מעשית מפוקחת בהתאם למתווה מל"ג ומשרד הבריאות. מיסוד הכשרתם והסדרת מעמדם של העוסקים במקצועות אלו הינו לטובת המטופלים וביטחונם ואין לוותר עליהם. להיפך, ראוי להשלים את החקיקה החסרה ולסיים את התהליך. ההסכמים הנוכחיים מבקשים להסיג את המערכת לאחור ויובילו לירידה באיכות הטיפול. הדרך הנכונה היא לעודד את בני ובנות כל הקהילות לרכוש השכלה מקצועית בסטנדרט המוכר על ידי האקדמיה והשירות הציבורי, למענם ולמען החברה הישראלית כולה.

ארגון "בשער" רואה בדאגה את הניסיון לעקוף את הדרישה להכשרה אקדמית נאותה של כלל משרתי השירות הציבורי. שאיפה זו אינה משקפת דאגה לקהילה כלשהי, אלא מסכנת את כלל הציבור.

"בשער" קורא לממשלה ולכנסת להשלים את הליך החקיקה בעניין הטיפול באמצעות אומנויות, לא לשנות את החוק בנוגע למקצועות הפרה-רפואיים ולהבטיח רף מקצועי גבוה של כלל עובדי השרות הציבורי.

16.1.2023

 

עמדת "בשער" בנושא שמירה על מדינת ישראל דמוקרטית וליברלית

קישור לקובץ

 

27.12.2022

"והמשכיל בעת הזאת לא יידום"

עמותת "בשער – אקדמיה למען החברה בישראל" – קהילה של נשות ואנשי אקדמיה ממוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל, קוראת לממשלה הנבחרת בישראל לשמור ולחזק את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית על בסיס עקרונות מגילת העצמאות, עקרונות וערכים עליהם נבנתה המדינה ואפשרו לה להגיע להישגים מרשימים בתחומים רבים לרבות תחומי מדע, תרבות ורוח שלאקדמיה תפקיד מרכזי ומוביל בהם, ולהימנע מכל מעשה או אמירה הפוגעים בהם.

אנחנו מודאגים מאוד ומתריעים מפני מגמות שבאות לידי ביטוי בחקיקה החפוזה המתנהלת בימים אלו, בלא מעט סעיפים בהסכמים המובילים להקמת הממשלה, באווירה המאפשרת פריחת גופים היוצרים "רשימות שחורות", באמירות שונות שחותרות כולן תחת היסודות הדמוקרטים-ליברליים של מדינת ישראל וההשלכות שלהן על האופי, החוסן והלכידות של החברה הישראלית ועידוד חוגים קיצוניים בתוכה. בין מגמות אלו:

 • חתירה תחת עצמאות המערכת המשפטית ועליונות שלטון החוק והכפפת הייעוץ המשפטי למערכת הפוליטית
 • ויתור על עקרון השוויון כעקרון מוביל
 • זילות בחוקי היסוד ועקרונות הגלומים בהם
 • חקיקות פרסונליות ואי כיבוד של סדרי מנהל תקינים
 • פגיעה בעצמאות המשטרה והממלכתיות שלה
 • אובדן הממלכתיות ופיחות משמעותי במעמדם של שומרי הסף
 • פגיעה בזכויות אדם של מגזרים שונים ויצירת אווירה שבה פורחים גופים היוצרים רשימות שחורות כנגד פעילי זכויות אדם
 • תיוג של קבוצות ויחידים
 • פגיעה בתכני חינוך ליברלים יחד עם ״פרוק״ משרד החינוך והכפפת חלקים ממנו לגורמים בעלי דעות סקטוריאליות וגזעניות
 • ערעור הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה
 • ויתור על גיוס שוויוני ונשיאה בנטל
 • צמצום חוק השבות וערעור הקשר עם זרמים חשובים ביהדות התפוצות
 • ירידה מהדרישה ללימודי ליבה ויציאה לשוק העבודה על כל ההשלכות שיש לכך על הכלכלה
 • הדרת נשים והפרדה במרחב הציבורי
 • יצירת עובדות בשטח והצהרות שלא יאפשרו תהליך שלום אמיתי המבוסס על ביטחון ושכנות טובה

עקרונות האקדמיה והאתוס שלה מבוססים על בקשה מתמדת של האמת בכלים מדעיים אובייקטיבים ורציונליים תוך בקרה ובדיקה בניסויים מבוקרים, על ההכרה שאין לאף אחד, אפריורי, מונופול על האמת, על חופש אקדמי וסקרנות, על ספקנות יוצרת ותחרותיות בונה, על פתיחות מחשבתית המכילה מגוון של דעות ומתחדשת תוך מציאת מקום והכלה לרעיונות חדשניים, על מקום לשונה ויוצא הדופן, על ביקורת בונה ורציונלית המבוססת על עובדות וניסויים, על שוויון הזדמנויות, ומקום לזרמי חשיבה שונים, על קידום על פי כישורים ומצוינות מובילה ללא תלות בגזע דת או מין, על שיתופי פעולה פתוחים עם מוסדות מחקר מובילים בעולם, על אחריותיות לחברה כולה וקבלת עקרונות אתיים.

אלו העקרונות והערכים שמצעידים את המערכת האקדמית קדימה, מאפשרים לה להיות חלק מהמערכת האקדמית המובילה בעולם ולהגיע להישגים ייחודיים התורמים לחברה ולמדינה בכל תחומי החיים. אלו הערכים שבבסיס קיומה של אקדמיה חופשית ומשגשגת, אלו הערכים, בראייתנו, ההכרחיים לקיומה של חברה חופשית ומשגשגת בישראל. אלו הערכים שיכולים לפרוח רק בחברה ליברלית ודמוקרטית פתוחה פלורליסטית וסובלנית, חברה שזכויות האדם נר לרגליה.

אנחנו מתריעים מפני הסכנה הגדולה שבריסוק התשתית הדמוקרטית ליברלית היוצרת אווירה  שבה "פורחים" גופים שונים הפועלים למען מטרה זאת גם באמצעות יצירת רשימות שחורות. במציאות כזאת האקדמיה תתקשה מאוד להצטיין ולפרוח, לטפח כראוי את ההון האנושי ולתרום לחברה כולה הישגי מדע, תרבות ורוח.

לתהליכים המתרחשים בימים אלו יהיו השלכות על אופייה, חוסנה, מעמדה ועתידה של מדינת ישראל החשובה ויקרה לכולנו מאוד, הן ברמה הפנימית והן ברמה הבינלאומית. הם פוגעים ישירות בערכים הדמוקרטים-ליברלים עליהם נבנתה המדינה. מותר תמיד לבקר באופן ענייני ולתקן אך יש לעשות זאת בשיקול דעת וכבוד תוך שמירה קפדנית על הערכים.

אנו פונים אל הממשלה הנכנסת ואל העומד בראשה בקריאה לעצור תהליכים אלו ולא לפגוע בתשתיות הליברליות-דמוקרטיות של המדינה עליהן משגשגת גם האקדמיה בישראל ולהבטיח התנאים המאפשרים פריחה אינטלקטואלית, תרבותית וכלכלית של כל מגזרי החברה בישראל

 27.12.2022

עמדת "בשער" בנושא חופש ההפגנה בקמפוסים בעקבות אירועי הימים האחרונים

קישור לקובץ: Bashaar_EMDA1_29.5.22

 

29.5.2022

עמותת 'בשער קהילה אקדמית למען החברה בישראל', מגנה את המתקפה המתלהמת מצד גורמים פוליטיים, ציבוריים ותקשורתיים על מוסדות להשכלה גבוהה והעומדים בראשם בעקבות אירועי ״יום הנכבה ויום האדמה״.

חופש הביטוי והחופש האקדמי בחברה דמוקרטית הינם מאבני היסוד עליהן בנויה האקדמיה והבסיס לערכיה ואיכותה. חופש הביטוי מתבטא ביכולת לתת מקום לגילויי מחאה ולהכלת מגוון דעות שונות גם אם אינן נוחות, זאת כל עוד הדברים הנאמרים והמעשים הנעשים הינם במסגרת החוק ואינם דברי הסתה הנגררים לאלימות פיזית או מילולית. כל אלו מוסדרים בחוקות והתקנונים של המוסדות האקדמיים. כפי שגם עולה מהמכתב של ועד ראשי האוניברסיטאות, אירועי יום הנכבה שאושרו על ידי המוסדות היו ברוח זאת ובמסגרת החוק. ככל שיש טענות על מעשים חורגים של יחידים, ובפרט כאלו שמחוץ לחוק, יש לטפל בהם במסגרות המשפטיות.

אנחנו רואים בדאגה רבה את השיח המתלהם והמוקצן שבא יחד עם כניסת הסכסוך הישראלי פלסטיני אל תוך האקדמיה, שמטרתו הישגים פוליטיים ומעמיד את המוסדות והנשיאים העומדים בראשם בעין הסערה. ההידרדרות מכאן לפגיעה בחופש האקדמי ודרישה מהאקדמיה להתיישר על פי קו פוליטי זה או אחר עלולה להיות מהירה. הקריאה למניעת תקציבים הינה תחילתו של מדרון חלקלק.

אנחנו קוראים לכל הגורמים המעורבים לשמור על האקדמיה וערכיה בכלל ובהם החופש האקדמי והאוטונומיה המוסדית. בפרט, אסור לתת לסכסוך הפוליטי לפגוע בהם.

 29.5.2022

עמדת "בשער" ביחס לפסיקת בג"ץ בסוגיית מסלולי לימוד באקדמיה בהפרדה מגדרית

קישור לקובץ: עמדת בשער בעניין פסיקת בגץ יולי 2021

 

22.7.2021

בהחלטתם לא להתערב במדיניות המל"ג, לא קבעו השופטים שזו מדיניות רצויה – להיפך, בג"ץ ציין שמדיניות המל"ג פוגעת בזכויות שונות לשוויון בכלל ולשוויון לנשים בפרט.

שילוב הקהילה החרדית בישראל בהשכלה הגבוהה, ובהמשך בחברה ובשוק העבודה, הוא מטרה חשובה ומקובלת על רוב החברה הישראלית. בהקשר של לימודים אקדמיים, שהוא אך ורק אחד הפתרונות לשילוב מתוך קשת המקצועות המודרניים, מל"ג, ות"ת, המוסדות האקדמיים, קרנות שונות, כולם עוסקים כבר יותר מעשור בהשגת מטרה זו.

ארגון "בשער – קהילה אקדמית למען החברה בישראל" תומך בכך אך סובר שנכון לעשות זאת תוך מתן סיוע לחרדיות ולחרדים במסגרות הקיימות ולא על ידי הקמת מסגרות מופרדות מגזרית ומגדרית.

יחד עם זאת, "בשער" מכבד את פסיקת רוב שופטי הבג"צ שהחליטו לאשר המשך קיומן של המסגרות המופרדות לחרדיות ולחרדים (לתואר ראשון בלבד ורק בכיתות הלימוד) כאמצעי להשגת היעד, וזאת תוך הכרה בכך שקיומן מהווה פגיעה בשוויון בכלל ובנשים בפרט ותוך איסור מפורש להדרת מרצות.

ארגון "בשער" קורא למל"ג להיות קשובים לרוח החלטת בג"צ ולקבוע וליישם מדיניות לא פוגענית שתקדם את שילובם של חרדיות וחרדים בהשכלה הגבוהה מבלי לפגוע בערכי היסוד של האקדמיה ותוך הכוונת המשאבים העצומים שהוקצו להפרדה להתמודדות עם חסמים משמעותיים ולהקטנת הנשירה של חרדים בדרך לתואר אקדמי ראוי.

 22.7.2021

***********

קישור לפסיקת בג"ץ
קישור לעמדת "בשער" בנושא שילוב חרדים בהשכלה הגבוהה מה-29.11.2018

עמדת "בשער" בעניין מניעת פרס ישראל מפרופ' עודד גולדרייך

קישור לקובץ: עמדת בשער בעניין מניעת פרס ישראל מפרופ עודד גולדרייך 10.4.21_PDF

 10.4.2021

אכזבה ודאגה עמוקה מהחלטת שר החינוך
שלא לאשר את מתן פרס ישראל לפרופ׳ עודד גולדרייך

דעתו הפוליטית של מועמד לפרס אינה יכולה להוות עילה לפסילתו כזוכה בפרס ישראל

״בשער״ – קהילה אקדמית למען החברה בישראל מביעה אכזבה ודאגה עמוקה על החלטת שר החינוך שלא לאשר את מתן פרס ישראל לפרופ׳ עודד גולדרייך.

״פרס ישראל הוא הפרס החשוב והיוקרתי ביותר הניתן במדינת ישראל… הזוכים הם אזרחי ישראל… שגילו הצטיינות מיוחדת, מצוינות ופריצת דרך בתחומם או שתרמו תרומה מיוחדת לחברה בישראל״*.

לפרופ׳ גולדרייך יש שם עולמי על הישגיו יוצאי הדופן במתמטיקה ועל כן נבחר לקבל את הפרס ע״י ועדה מקצועית בלתי תלויה.

חופש הביטוי הינו אבן יסוד במשטר דמוקרטי ולכן ארגון בשער מצטרף לעמדת האקדמיה הישראלית למדעים ונשיאי האוניברסיטאות וקובע כי דעתו הפוליטית של מועמד לפרס אינה יכולה להוות עילה לפסילתו כזוכה בפרס ישראל.

*מתוך אתר משרד החינוך

תגובת "בשער" לפניית ועדת ההיגוי לקידום מדעי הרוח של המל"ג ונייר עמדה

קישור לקובץ: בשער בתגובה לפניית ועדת ההיגוי של המלג לקידום מדעי הרוח ינואר 2021

 20.1.2021

מתוך מחויבותו של ארגון "בשער" לאקדמיה ולחברה בישראל, נענינו לפניית ועדת ההיגוי לקידום מדעי הרוח של המועצה להשכלה גבוהה, להציג עמדה בנושא.

ועדת המל"ג הוקמה בנובמבר 2020 על מנת לגבש הצעה לתוכנית עבודה הכוללת המלצות קונקרטיות, תיעדוף, לו"ז ואופני יישום לקידום תחום מדעי הרוח בהשכלה הגבוהה.

ארגון "בשער" הגיש נייר עמדה התומך בצורך להציב את מדעי הרוח במקומם הראוי בין מקצועות הליבה האקדמיים ולעודד את המחקר ביסודות התרבות האנושית: הפילוסופיה, ההיסטוריה, התרבות, הדת, הלשון, הספרות, האומנות, תחומי המחקר והלימוד של הסביבה והמגדר ועוד.

ארגון "בשער" מחויב להירתם להלכה ולמעשה לכל דיון וסיוע בקידום הנושא.

קישור לנייר העמדהתגובת "בשער" לפניית ועדת ההיגוי של המל"ג לקידום מדעי הרוח ינואר 2021

תודה לחבר "בשער" פרופ' איתמר גרינולד שכתב את המסמך ולחברי הוועדה היוזמת

 

בחינות בתקופת הקורונה – גילוי דעת בנושא האוטונומיה המוסדית

קישור לקובץ: גילוי דעת בנושא אוטונומיה מוסדית – בחינות בתקופת קורונה

 30.6.2020

ארגון "בשער – קהילה אקדמית למען החברה בישראל" דוחה בתקיפות החלטת קבינט הקורונה מיום 29.6.2020, שהתקבלה בתמיכת השר להשכלה הגבוהה, הקובעת את האופן שבו ייערכו בחינות במוסדות להשכלה גבוהה.

זכותה ואף חובתה של הממשלה לדאוג לבריאות האזרחים לנוכח הקורונה ולקבוע כללים שקופים וברורים והנחיות מחייבות על רמת האינטראקציה החברתית והיקפה בתנאים סביבתיים שונים.
חובתם של המוסדות להשכלה גבוהה לעמוד בכללים ולהבטיח בריאות הסטודנטים.
יחד עם זאת, ההחלטה על אופן, היקף, ותוכן הבחינות הינה בסמכותו הבלעדית של כל מוסד ומוסד והיא פועל יוצא מהחופש האקדמי האישי והמוסדי, והמחויבות של כל מוסד להשכלה גבוהה לרמה האקדמית של הלימודים, לציונים ולתארים שהוא מעניק.

עמותת "בשער" קוראת לממשלה, למל״ג ולראשי המוסדות להשכלה גבוהה לשמור על החופש האקדמי ולאפשר לכל מוסד, במגבלות הכללים וההנחיות הבריאותיות שייקבעו ע״י הממשלה, להחליט בעצמו על האופן שבו ייערכו הבחינות בצורה המיטבית, כך שהציון ישקף נאמנה את רמתו האקדמית והידע של כל סטודנט.

בצל המאבק בקורונה – פניית "בשער" לנשיאי המוסדות להשכלה גבוהה 

קישור לקובץ: קריאה לנשיאי המוסדות להשכלה גבוהה בישראל

 24.3.2020

בצל פרסומים תקשורתיים הנוגעים לשינויים בתנאי העסקתם של מגזרים שונים במוסדות להשכלה גבוהה, יזם ארגון "בשער" פנייה לנשיאי המוסדות להשכלה גבוהה. בפנייה זו מדגיש הארגון שני עקרונות יסוד של האקדמיה אשר בצל המאבק בקורונה עלולים להישחק – עיקרון החופש האקדמי המוסדי ועיקרון הסולידריות.

קישור למכתב הפנייה: קריאה לנשיאי המוסדות להשכלה גבוהה בישראל

גילוי דעת בנושא שילוב חרדים בהשכלה גבוהה

קישור לקובץ: שילוב חרדים בהשכלה הגבוהה 2018

 29.11.2018

עמותת "בשער" תומכת בשילוב חרדים וחרדיות במרחב הציבורי הישראלי, בתעסוקה ובהשכלה הגבוהה.

עם זאת, לימודים נפרדים מגדרית ומגזרית עומדים בסתירה מהותית לערכי היסוד של הדמוקרטיה- שוויון, פלורליזם וחשיפה לאחר. אנו מודאגים מהאופן שבו המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) מוותרת על עקרונות יסוד דמוקרטיים ואקדמיים ומגמישה אותם מעבר למדיניותה המוצהרת.

מהלכי המל"ג האחרונים מוליכים לכרסום נוסף של ערכי יסוד אלו. הפרדה מגדרית ומגזרית באקדמיה אינה מוצדקת ואינה ראויה בשום מדינה דמוקרטית. זוהי שגיאה היסטורית, שתפגע באקדמיה ובחברה הישראלית, ובתוכה גם בציבור החרדי.

אנו קוראים לקובעי המדיניות להימנע מהנחיות המתירות ומעודדות הפרדה מגדרית ומגזרית באקדמיה, לקבוע מנגנוני אכיפה ברורים למניעתה, להתנגד ליוזמות שמנסות למסד הפרדה בחקיקה, ולפעול פעולה נמרצת לחיוב לימודי ליבה במערכת החינוך החרדית.

קריאה לשמירת עצמאותה של מערכת ההשכלה הגבוהה

 14.7.2018

"בשער- קהילה אקדמית למען החברה בישראל" קוראת לדה-פוליטיזציה של ההשכלה הגבוהה בישראל. עוצמתם של החברה והכלכלה בישראל תלויים בהיות מערכת ההשכלה הגבוהה עצמאית, חופשית ופתוחה. כל פגיעה בה עלולה להיות איום ממשי על דמותה, חוסנה ועתידה של מדינת ישראל.

עצמאותה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל עוגנה לפני עשרות שנים ע"י הכנסת ובהחלטת ממשלה, שהגדירו את המנגנונים הממלכתיים הנדרשים לכך, ואיפשרו את בנייתה והעצמתה של מערכת זו. לצד אוניברסיטאות המחקר שהניבו הישגים מרשימים ובהם פרסי נובל ופיתוחים טכנולוגיים פורצי דרך, הוקמו מכללות ציבוריות ברחבי הארץ, מכללות לחינוך, אקדמיות ומכללות פרטיות, וההשכלה הגבוהה הפכה לנגישה לכל אדם שעומד בדרישות האקדמיות.

"בשער" היא עמותה א-פוליטית הפועלת בממשק בין האקדמיה לחברה בישראל. חברים בה, ופועלים במסגרתה בהתנדבות 1700 אנשי אקדמיה מכל מוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ. העמותה ערה לצורך להעמיד את הישגיה של ההשכלה הגבוהה בארץ לרשות החברה בישראל ולטובתה. בכלל זה עומדת הסוגיה על הגדלת מספר הרופאים בישראל, סוגיה מורכבת הנדרשת לשיקול דעת מקצועי נרחב. ההחלטה על הקמת בי"ס נוסף לרפואה צריכה להיות החלטה מקצועית הנבחנת אל מול אלטרנטיבות ותוך הערכת מכלול גורמים והשלכות מקצועיות, אקדמיות, כלכליות וחברתיות. החלטות כאלה מתקבלות בועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) ובאות, בסופו של דבר, לאישור במועצה להשכלה גבוהה (מל"ג).

ההתערבות של הדרג הממשלתי בשיקולים מקצועיים של המל"ג והות"ת עלולה למנוע מהם להמשיך ולהוביל את ההשכלה הגבוהה בישראל על פי מיטב הסטנדרטים המקצועיים והאקדמיים הבינלאומיים. הגמישות המקצועית שניתנה למערכת כדי שתוכל לשגשג ולהתפתח נוצלה לרעה על ידי שרי חינוך ורופפה איזונים ובלמים חיוניים. מחוייבותם של המל"ג והות"ת לקיימות המחקר וההוראה האקדמיים בישראל חייבת להיות מוחלטת. מחובתם החוקית, הציבורית והמקצועית של חברי המל"ג והות"ת להתגד לתהליכי קבלת החלטות פגומים ולפגיעה במנגנונים המופקדים על מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. לאחרונה מחו שלושה מחברי ות"ת על החלטה שהתקבלה ללא דיון הולם ומבוקר כנדרש וכמקובל ובלחצו של שר החינוך, מר נפתלי בנט, המשמש בתוקף תפקידו כיו"ר המועצה להשכלה גבוהה.

"בשער" מחזקת ידיהם של מי שבחרו להצביע על כשלים אפשריים, מעודדת את הקהילה האקדמית בישראל- ובפרט את המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב- לדבוק בערכי האקדמיה ללא פשרות, וקוראת לציבור הרחב לתמוך במערכת ובהישגיה. "בשער" קוראת לקיים דיון ציבורי ובחינה של ההתרופפות באיזונים והבלמים בין הדרג הפוליטי לבין הדרגים המקצועיים המופקדים על ענייני ההשכלה הגבוהה בישראל.

ממצאי ועדת "בשער" למדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל

קישור לקובץ: reportyortner

 15.3.2004

ועדה אשר בראשה עמד פרופ' יהושע יורטנר גיבשה במשך מספר חודשים דו"ח שנושאו "מעמד ההשכלה הגבוהה ואוניברסיטאות המחקר בישראל: תמרורי אזהרה וקווי מדיניות". הדו"ח הוגש לנשיא המדינה ושימש תמרור אזהרה משמעותי ראשון לשחיקה במעמדן של אוניברסיטאות המחקר בישראל.

ניתן לעיין בדו"ח זה בקישור

דילוג לתוכן